Koniugator czasowników angielskich

Odmień czasownik w języku angielskim we wszystkich czasach

W języku angielskim istnieje kilka czasów dla czasowników odmienianych. Są one używane do określenia, czy czynność miała miejsce w przeszłości, ma miejsce teraz lub będzie miała miejsce. Są one również używane do określenia ciągłości lub wyniku działania lub procesu. Czasowniki odmieniane są kluczowe dla budowy i zrozumienia zdań w gramatyce angielskiej. Muszą one być poprawnie odmieniane, aby zdanie zostało poprawnie zrozumiane.

Forma, a zwłaszcza pisownia czasowników w języku angielskim są ważne, ponieważ istnieją czasowniki nieregularne w języku angielskim, które są fundamentalne dla poprawnego konstruowania zdań Na stronie można znaleźć listę 160 głównych czasowników nieregularnych w języku angielskim. Oferujemy również bezpłatny koniugator.

Ten koniugator zapewnia tabele koniugacyjne dla 10 000 angielskich czasowników. Korzystanie z niego jest bardzo proste, należy wyszukać konkretny czasownik w powyższym formularzu.

Nauka angielskich czasowników nieregularnych

Przejrzyj listę 160 głównych czasowników nieregularnych w języku angielskim