Časovač anglických sloves

Časování slovesa v angličtině ve všech časech

Angličtina používá u sloves různé časy. Pomocí vyčasování slovesa můžeme popisovat, zda se děj odehrál v minulosti, odehrává se nyní nebo se teprvé odehraje. Vyčasováním sloves též vyjadřujeme pokračování či výsledek děje nebo procesu. Časovaná slovesa mají zásadní význam pro stavbu a pochopení vět v anglické gramatice. Aby bylo možné správně vyjádřit myšlenku, je potřeba slovesa správně vyčasovat.

Forma a zejména pravopis sloves je v angličtině důležitý, protože angličtina má nepravidelná slovesa, bez kterých se mluvčí v angličtině neobejde. Na stránkách je možné najít seznam 160 hlavních nepravidelných sloves v angličtině. Nabízíme také časovač zdarma.

Tento časovač nabízí i tabulky s časováním 10 000 sloves v anglickém jazyce. Jeho použití je velmi jednoduché, stačí ve výše uvedeném formuláři vyhledat konkrétní sloveso.

Učte se nepravidelná slovesa v angličtině

Prohlédněte si seznam 160 hlavních nepravidelných sloves v angličtině