Zgjedhues foljesh në anglisht

Zgjedhoni një folje në anglisht në të gjitha kohët

Në anglisht, ka disa kohë për foljet e zgjedhuara. Ato përdoren për të përcaktuar nëse një veprim ka ndodhur në të kaluarën, po ndodh tani ose do të ndodhë. Ato gjithashtu përdoren për të përcaktuar vazhdimësinë ose rezultatin e një veprimi ose procesi. Foljet e zgjedhuara janë kyçe për ndërtimin dhe kuptimin e fjalive në gramatikën angleze. Ato duhet të zgjedhohen saktë që fjalia të kuptohet siç duhet.

Forma dhe veçanërisht shkrimi i foljeve në anglisht janë të rëndësishme pasi ka folje të parregullta në anglisht që janë thelbësore për formimin saktë të fjalive. Mund të gjeni listën e 160 foljeve kryesore të parregullta në anglisht në faqen tonë të internetit. Ne gjithashtu ofrojmë një zgjedhues falas.

Ky zgjedhues ofron tabela zgjedhimi për 10,000 folje të gjuhës angleze. Zgjedhuesi është shume i thjeshtë për ta përdorur, duhet të bëni një kërkim në formën e mësipërme për një folje të caktuar.

Mësoni foljet e parregullta në anglisht

Studioni listën e 160 foljeve kryesore të parregullta në anglisht