Κλίση ρήματος στα αγγλικά

Κλίστε ένα ρήμα στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Στα Αγγλικά, υπάρχουν αρκετοί χρόνοι κλίσης ρημάτων. Χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν εάν μια ενέργεια συνέβη στο παρελθόν, συμβαίνει τώρα ή θα συμβεί στο μέλλον. Χρησιμοποιούνται επίσης για να προσδιορίσουν τη συνέχεια ή το αποτέλεσμα μιας ενέργειας ή μιας διαδικασίας. Η κλίση των ρημάτων είναι πολύ σημαντική για την δημιουργία και την κατανόηση προτάσεων στην αγγλική γραμματική. Πρέπει να κλιθούν σωστά για να κατανοηθεί και η πρόταση.

Η μορφή και ειδικότερα η ορθογραφία των ρημάτων στα Αγγλικά είναι σημαντική, καθώς υπάρχουν ανώμαλα ρήματα στα Αγγλικά που θεωρούνται βασικά για το σχηματισμό σωστών προτάσεων. Μπορείτε να βρείτε την λίστα με τα 160 κύρια ανώμαλα ρήματα στα αγγλικά στην ιστοσελίδα. Προσφέρουμε επίσης δωρεάν κλίση ρημάτων

Η κλίση των ρημάτων προσφέρει πίνακες κλίσεων για 10.000 ρήματα της αγγλικής γλώσσας. Είναι πολύ απλό να το χρησιμοποιήσετε, καθώς πρέπει να κάνετε μια αναζήτηση στην παραπάνω φόρμα για ένα συγκεκριμένο ρήμα.

Μάθετε ανώμαλα ρήματα στα αγγλικά

Δείτε την λίστα με τα 160 βασικά ανώμαλα ρήματα στα Αγγλικά