Konjugator för engelska verb

Konjugera ett verb på engelska i alla tempus

På engelska finns det flera tidsformer för att konjugera verb. De används för att definiera om en handling ägde rum i det förflutna, äger rum nu eller kommer att äga rum. De används också för att definiera kontinuiteten eller resultatet av en handling eller process. Böjda verb är avgörande för att konstruera och förstå meningar i engelsk grammatik. De måste konjugeras korrekt för att meningen ska kunna förstås korrekt.

Formen och framför allt stavningen av verb på engelska är viktig eftersom det finns oregelbundna verb på engelska som är grundläggande för att bilda meningar på rätt sätt. Det är möjligt att hitta en lista över de 160 viktigaste oregelbundna verben på engelska på webbplatsen. Vi erbjuder också en gratis konjugator

Denna konjugator tillhandahåller böjningstabeller för 10 000 verb på engelska. Användningen av den är mycket enkelt, du behöver göra en sökning i formuläret ovan efter ett visst verb.

Lär dig engelska oregelbundna verb

Gå igenom listan över de 160 viktigaste oregelbundna verben på engelska.