Инструмент за спрягане на глаголи на английски език

Спрегнете глагол на английски във всички времена

В английския език има няколко времена за спрягане на глаголи. Те се използват за определяне дали дадено действие се е случило в миналото, извършва се сега или предстои. Използват се и за определяне на продължителността или резултата от действието или процеса. Спрегнатите глаголи са от решаващо значение за изграждането и разбирането на изреченията в английската граматика. Те трябва да бъдат спрегнати правилно, за да може изречението да бъде разбрано без проблем.

Формата и особено правописът на глаголите на английски са важни, тъй като в този език има неправилни глаголи, които са основни за правилното образуване на изречения. Можете да намерите списъка на 160-те основни неправилни глагола в английския език на сайта. Предлагаме и безплатен инструмент за спрягане.

Този инструмент предоставя таблици за спрежение за 10 000 глагола на английски език. Използваетому е много лесно - трябва само да потърсите в полето по-горе определен глагол.

Научете неправилните глаголи на английски

Прегледайте списъка на 160-те основни неправилни глагола в английския език