Anglický konjugátor slovies

Časovať sloveso v angličtine vo všetkých časoch

V angličtine existuje niekoľko časov pre časované slovesá. Používajú sa na určenie toho, či sa dej odohral v minulosti, odohráva sa teraz alebo sa bude odohrávať. Používajú sa aj na definovanie pokračovania alebo výsledku deja alebo procesu. Spojené slovesá sú v anglickej gramatike kľúčové pre stavbu a pochopenie viet. Musia byť správne časované, aby bola veta správne pochopená.

Tvar a najmä pravopis slovies v angličtine sú dôležité, pretože v angličtine existujú nepravidelné slovesá, ktoré sú základom pre správnu stavbu viet Na stránke je možné nájsť zoznam 160 hlavných nepravidelných slovies v angličtine. Ponúkame aj bezplatný konjugátor.

Tento konjugátor poskytuje konjugačné tabuľky pre 10 000 slovies anglického jazyka. Jeho použitie je veľmi jednoduché, stačí vo vyššie uvedenom formulári vyhľadať konkrétne sloveso.

Naučte sa anglické nepravidelné slovesá

Prečítajte si zoznam 160 hlavných nepravidelných slovies v angličtine