Bøyer av engelske verb

Bøy et verb i alle tider på engelsk

På engelsk finnes det flere tider for bøyde verb. De brukes til å definere om en handling fant sted i fortiden, finner sted nå eller vil finne sted. De brukes også til å definere kontinuiteten eller utfallet av en handling eller prosess. Bøyede verb er avgjørende for oppbyggingen og forståelsen av setninger i engelsk grammatikk.De må bøyes riktig for at setningen skal bli forstått riktig.

Formen og spesielt stavemåten av verb på engelsk er viktig siden det finnes uregelmessige verb på engelsk som er grunnleggende for å konstruere setninger riktig Det er mulig å finne listen over de 160 viktigste uregelmessige verbene på engelsk på nettstedet.Vi tilbyr også en gratis konjugator.

Denne konjugatoren inneholder konjugasjonstabeller for 10 000 engelskspråklige verb. Det er veldig enkelt å bruke den, du trenger bare å søke etter et bestemt verb i skjemaet ovenfor.

Lær uregelmessige verb på engelsk

Gå gjennom listen over de 160 viktigste uregelmessige verbene på engelsk.