Lista czasowników nieregularnych w języku angielskim

I forma bezokolicznikII formaIII formaTłumaczenie
arisearosearisenpojawić się
awakeawoke (awaked)awoken (awaked)obudzić
bewas / werebeenbyć
bearboreborne / bornznosić, udźwignąć coś, żywić (urazę)
beatbeatbeatenbić
becomebecamebecomestawać się, zostawać kimś/czymś
beginbeganbegunzaczynać
bendbentbentzginać, nachylać
betbetbetzakładać się, obstawiać
bidbid / badebid / biddenrozkazywać
bindboundboundwiązać, złączyć, oprawić (książkę)
bitebitbittenugryźć
bleedbledbledkrwawić
blowblewblownwiać, dmuchać
breakbrokebrokenłamać, pękać, rozbić, tłuc
breedbredbredhodować, wychować, rozmnażać się
bringbroughtbroughtprzynosić, przyprowadzić
broadcastbroadcast (broadcasted)broadcast (broadcasted)nadawać, transmitować
buildbuiltbuiltbudować
burnburnt / burnedburnt / burnedpalić, parzyć, płonąć
burstburstburstwybuchnąć, pęknąć, wytrysnąć
buyboughtboughtkupować
castcastcastrzucić, zrzucić
catchcaughtcaughtłapać
choosechosechosenwybierać
clingclungclungprzywrzeć, uczepić się, trzymać się kurczowo
clotheclad (clothed)clad (clothed)ubrać
comecamecomeprzyjść, przyjechać
costcostcostkosztować
creepcreptcreptskradać się, zakradać, piąć się, podchodzić
cutcutcutciąć, kroić, skaleczyć
dealdealtdealtrozdawać, postępować, mieć do czynienia, radzić sobie
digdugdugkopać (np. w ziemi)
dodiddonerobić
drawdrewdrawnrysować, pociągnąć, remisować
dreamdreamt (dreamed)dreamt (dreamed)śnić, marzyć
drinkdrankdrunkpić
drivedrovedrivenprowadzić, kierować się czymś
dwelldweltdweltmieszkać
eatateeatenjeść
fallfellfallenpadać, upadać, spadać
feedfedfedkarmić, żywić
feelfeltfeltczuć
fightfoughtfoughtwalczyć, bić się
findfoundfoundznaleźć
fleefledfledumykać, uciekać, opuścić
flingflungflungrzucić, cisnąć
flyflewflownlatać
forbidforbadeforbiddenzabraniać
forecastforecast (forecasted)forecast (forecasted)prognozować
forgetforgotforgottenzapominać
forgiveforgaveforgivenwybaczać
forsakeforsookforsakenporzucać, zaniechać, opuścić
freezefrozefrozenzamarzać
getgotgot / gotten (us)dostawać
givegavegivendawać
gowentgoneiść
grindgroundgroundzemleć, rozkruszyć, zgrzytać, ostrzyć, trzeć
growgrewgrownrosnąć
hanghunghungzawieszać (coś, np. obraz)
havehadhadmieć
hearheardheardsłyszeć
hidehidhiddenchować, ukrywać
hithithituderzać
holdheldheldtrzymać, utrzymywać, posiadać
hurthurthurtranić, boleć
keepkeptkepttrzymać
kneelkneltkneltklękać, klęczeć
knitknit (knitted)knit (knitted)robić na drutach
knowknewknownznać, wiedzieć
laylaidlaidpołożyć, rozłożyć, ułożyć
leadledledprowadzić
leanleant (leaned)leant (leaned)(wy/prze)chylić (się)
leapleapt (leaped)leapt (leaped)skakać
learnlearnt (learned)learnt (learned)uczyć się
leaveleftleftopuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lendlentlentpożyczać
letletletpozwalać
lielaylainleżeć
lightlit (lighted)lit (lighted)zapalać, rozpalać, oświetlać
loselostlosttracić, zgubić
makemademaderobić, wykonywać
meanmeantmeantznaczyć, oznaczać; mieć na myśli
meetmetmetspotykać, poznać
misleadmisledmisledmylić
mistakemistookmistakenmylić się
mowmowedmown (mowed)kosić
paypaidpaidpłacić
putputputkłaść
quitquit (quitted)quit (quitted)rzucać, opuszczać
readreadreadczytać
ridridriduwalniać
rideroderiddenjeździć
ringrangrungdzwonić
riseroserisenpodnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)
runranrunbiec
sawsawedsawn (sawed)piłować
saysaidsaidmówić
seesawseenwidzieć
seeksoughtsoughtszukać, poszukiwać
sellsoldsoldsprzedawać
sendsentsentwysyłać, słać
setsetsetumieszczać, ustawiać, zachodzić (o słońcu), osadzić, nastawić, wyznaczyć
sewsewedsewn (sewed)szyć
shakeshookshakentrząść, potrząsać
shaveshavedshaven (shaved)golić się
shineshoneshoneświecić, błyszczeć
shootshotshotstrzelać
showshowedshownpokazywać
shrinkshrankshrunkkurczyć się, zbiegać
shutshutshutzamykać
singsangsungśpiewać
sinksanksunktonąć (o statku), zapadać się
sitsatsatsiedzieć, siadać
sleepsleptsleptspać
slideslidslidślizgać się, zjeżdżać
smellsmelt (smelled)smelt (smelled)wąchać, pachnieć
sowsowedsown (sowed)siać
speakspokespokenmówić, rozmawiać
speedsped (speeded)sped (speeded)pędzić, przyspieszyć
spellspelt (spelled)spelt (spelled)literować
spendspentspentspędzać, wydawać
spillspilt (spilled)spilt (spilled)rozlać, wylać, wysypać, rozsypać
spinspanspunkręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
spitspatspatpluć
splitsplitsplitdzielić, rodzielać
spoilspoilt (spoiled)spoilt (spoiled)(po)psuć (się), zniszczyć
spreadspreadspreadrozchodzić się, rozprzestrzeniać, rozkładać, rozpościerać, rozsmarować
springsprangsprungprzeskakiwać, wyskakiwać
standstoodstoodstać
stealstolestolenkraść
stickstuckstuckwbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
stingstungstungżądlić
stinkstankstunkśmierdzieć, cuchnąć
stridestrodestriddenprzekraczać
strikestruckstruckuderzyć, wybijać
stringstrungstrungnaciągać
strivestrovestrivenzmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek
swearsworeswornprzysięgać, przeklinać
sweepsweptsweptzmiatać, zamiatać
swellswelledswollen (swelled)puchnąć
swimswamswumpływać
swingswungswungmachnąć, zakołysać
taketooktakenbrać
teachtaughttaughtuczyć
teartoretorndrzeć, rozdzierać
telltoldtoldpowiedzieć
thinkthoughtthoughtmyśleć, sądzić, uważać
throwthrewthrownrzucać
thrustthrustthrustpchać
treadtrodtrod / troddenkroczyć, stąpać, deptać
understandunderstoodunderstoodrozumieć
wakewoke (waked)woke (waked)budzić
waylaywaylaidwaylaidnapadać
wearworewornnosić, zakładać
weavewovewoventkać
weepweptweptpłakać, szlochać
winwonwonwygrywać
wringwrungwrungwykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
writewrotewrittenpisać

Nie znaleziono wyników

Ucz się czasowników nieregularnych w języku angielskim z tą interaktywną listą czasowników nieregularnych

W języku angielskim istnieje kilkaset czasowników nieregularnych, ale tylko mniejszość z nich jest regularnie używ160 najczęściej używanychw języku angielskim, aby umożliwić Ci skuteczną naukę i powtórkę.

Ta lista jest interaktywna.użycie inteligentnego pola wyszukiwania w celu wyszukania czasownika lub konkretnej formy czasownika.

Co to jest czasownik nieregularny w języku angielskim?

W języku angielskim czasownik regularny to czasownik, który jest zgodny ze zwykłymi zasadami koniugacji w czasie przeszłym prostym i przeszłym cząstkowym (w szczególności w celu utworzenia czasu Present Perfect) Musisz dodać -ed do rdzenia czasownika, aby utworzyć te dwa czasy koniugacji. Czasowniki nieregularne nie przestrzegają tych zasad! Dlatego musisz nauczyć się ich na pamięć, aby uniknąć popełniania błędów.

Po co uczyć się czasowników nieregularnych w języku angielskim?

Czasowniki nieregularne są bardzo często używane w języku angielskim do tworzenia dużej liczby zdań w mowie i piśmietym istotne jest, aby dobrze je znać i opanować, aby mieć dobry poziom języka angielskiego i być dobrze zrozumianym.

Uczenie się czasowników nieregularnych pomaga również poszerzyć słownictwo angielskie. Rzeczywiście, czasowniki nieregularne są często używane.większej ilości słówek w języku angielskim.

Jak nauczyć się czasowników nieregularnych w języku angielskim?

Nie ma cudownej metody, aby nauczyć się angielskich czasowników nieregularnych na stałe w jeden dzień . Aby zapamiętać czasowniki nieregularne, jedyną działającą techniką jest powtarzanie.nauki czasowników nieregularnych na kilka dni, aby łatwiej było je zapamiętać na dobre.

Kolejną wskazówką, która może pomóc osobie uczącej się czasowników nieregularnych, jest grupowanie ich według ich nieregularności. Rzeczywiście, czasowniki są nieregularne, ale możliwe jest zidentyfikowanie typów nieregularności, które powtarzają się dla kilku czasowników (przykłady: drink-drank-drunk i sing-sang-sung).