Koniugacja czasownika handpick w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika handpick w języku angielskim.

Odmiana czasownika handpick w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I handpick
 • you handpick
 • he|she|it handpicks
 • we handpick
 • you handpick
 • they handpick

Present Continuous

 • I am handpicking
 • you are handpicking
 • he|she|it is handpicking
 • we are handpicking
 • you are handpicking
 • they are handpicking

Present Perfect

 • I have handpicked
 • you have handpicked
 • he|she|it has handpicked
 • we have handpicked
 • you have handpicked
 • they have handpicked

Present Perfect Continuous

 • I have been handpicking
 • you have been handpicking
 • he|she|it has been handpicking
 • we have been handpicking
 • you have been handpicking
 • they have been handpicking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika handpick w czasach przeszłych

Simple past

 • I handpicked
 • you handpicked
 • he|she|it handpicked
 • we handpicked
 • you handpicked
 • they handpicked

Past continuous

 • I was handpicking
 • you were handpicking
 • he|she|it was handpicking
 • we were handpicking
 • you were handpicking
 • they were handpicking

Past perfect

 • I had handpicked
 • you had handpicked
 • he|she|it had handpicked
 • we had handpicked
 • you had handpicked
 • they had handpicked

Past perfect continuous

 • I had been handpicking
 • you had been handpicking
 • he|she|it had been handpicking
 • we had been handpicking
 • you had been handpicking
 • they had been handpicking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika handpick w czasach przyszłych

Future

 • I will handpick
 • you will handpick
 • he|she|it will handpick
 • we will handpick
 • you will handpick
 • they will handpick

Future continuous

 • I will be handpicking
 • you will be handpicking
 • he|she|it will be handpicking
 • we will be handpicking
 • you will be handpicking
 • they will be handpicking

Future perfect

 • I will have handpicked
 • you will have handpicked
 • he|she|it will have handpicked
 • we will have handpicked
 • you will have handpicked
 • they will have handpicked

Future perfect continuous

 • I will have been handpicking
 • you will have been handpicking
 • he|she|it will have been handpicking
 • we will have been handpicking
 • you will have been handpicking
 • they will have been handpicking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to handpick

Present participle

 • handpicking

Past participle

 • handpicked

Perfect Participle

 • having handpicked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to handpick

Imperative

 • handpick
 • let's handpick
 • handpick

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: energize eulogize gross hand handle handwash harass hunger knit novelize shroom unnerve