Koniugacja czasownika harass w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika harass w języku angielskim.

Odmiana czasownika harass w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I harass
 • you harass
 • he|she|it harasses
 • we harass
 • you harass
 • they harass

Present Continuous

 • I am harassing
 • you are harassing
 • he|she|it is harassing
 • we are harassing
 • you are harassing
 • they are harassing

Present Perfect

 • I have harassed
 • you have harassed
 • he|she|it has harassed
 • we have harassed
 • you have harassed
 • they have harassed

Present Perfect Continuous

 • I have been harassing
 • you have been harassing
 • he|she|it has been harassing
 • we have been harassing
 • you have been harassing
 • they have been harassing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika harass w czasach przeszłych

Simple past

 • I harassed
 • you harassed
 • he|she|it harassed
 • we harassed
 • you harassed
 • they harassed

Past continuous

 • I was harassing
 • you were harassing
 • he|she|it was harassing
 • we were harassing
 • you were harassing
 • they were harassing

Past perfect

 • I had harassed
 • you had harassed
 • he|she|it had harassed
 • we had harassed
 • you had harassed
 • they had harassed

Past perfect continuous

 • I had been harassing
 • you had been harassing
 • he|she|it had been harassing
 • we had been harassing
 • you had been harassing
 • they had been harassing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika harass w czasach przyszłych

Future

 • I will harass
 • you will harass
 • he|she|it will harass
 • we will harass
 • you will harass
 • they will harass

Future continuous

 • I will be harassing
 • you will be harassing
 • he|she|it will be harassing
 • we will be harassing
 • you will be harassing
 • they will be harassing

Future perfect

 • I will have harassed
 • you will have harassed
 • he|she|it will have harassed
 • we will have harassed
 • you will have harassed
 • they will have harassed

Future perfect continuous

 • I will have been harassing
 • you will have been harassing
 • he|she|it will have been harassing
 • we will have been harassing
 • you will have been harassing
 • they will have been harassing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to harass

Present participle

 • harassing

Past participle

 • harassed

Perfect Participle

 • having harassed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to harass

Imperative

 • harass
 • let's harass
 • harass

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: engender evanesce grubstake hang harangue harbinger harmonise hush kowtow nut shush unreeve