Koniugacja czasownika shush w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika shush w języku angielskim.

Odmiana czasownika shush w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I shush
 • you shush
 • he|she|it shushes
 • we shush
 • you shush
 • they shush

Present Continuous

 • I am shushing
 • you are shushing
 • he|she|it is shushing
 • we are shushing
 • you are shushing
 • they are shushing

Present Perfect

 • I have shushed
 • you have shushed
 • he|she|it has shushed
 • we have shushed
 • you have shushed
 • they have shushed

Present Perfect Continuous

 • I have been shushing
 • you have been shushing
 • he|she|it has been shushing
 • we have been shushing
 • you have been shushing
 • they have been shushing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika shush w czasach przeszłych

Simple past

 • I shushed
 • you shushed
 • he|she|it shushed
 • we shushed
 • you shushed
 • they shushed

Past continuous

 • I was shushing
 • you were shushing
 • he|she|it was shushing
 • we were shushing
 • you were shushing
 • they were shushing

Past perfect

 • I had shushed
 • you had shushed
 • he|she|it had shushed
 • we had shushed
 • you had shushed
 • they had shushed

Past perfect continuous

 • I had been shushing
 • you had been shushing
 • he|she|it had been shushing
 • we had been shushing
 • you had been shushing
 • they had been shushing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika shush w czasach przyszłych

Future

 • I will shush
 • you will shush
 • he|she|it will shush
 • we will shush
 • you will shush
 • they will shush

Future continuous

 • I will be shushing
 • you will be shushing
 • he|she|it will be shushing
 • we will be shushing
 • you will be shushing
 • they will be shushing

Future perfect

 • I will have shushed
 • you will have shushed
 • he|she|it will have shushed
 • we will have shushed
 • you will have shushed
 • they will have shushed

Future perfect continuous

 • I will have been shushing
 • you will have been shushing
 • he|she|it will have been shushing
 • we will have been shushing
 • you will have been shushing
 • they will have been shushing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to shush

Present participle

 • shushing

Past participle

 • shushed

Perfect Participle

 • having shushed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to shush

Imperative

 • shush
 • let's shush
 • shush

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: banter deadlock ramaid recline shave shrink shunt shut side-dress sniggle sweet-talk upswing