Koniugacja czasownika shroom w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika shroom w języku angielskim.

Odmiana czasownika shroom w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I shroom
 • you shroom
 • he|she|it shrooms
 • we shroom
 • you shroom
 • they shroom

Present Continuous

 • I am shrooming
 • you are shrooming
 • he|she|it is shrooming
 • we are shrooming
 • you are shrooming
 • they are shrooming

Present Perfect

 • I have shroomed
 • you have shroomed
 • he|she|it has shroomed
 • we have shroomed
 • you have shroomed
 • they have shroomed

Present Perfect Continuous

 • I have been shrooming
 • you have been shrooming
 • he|she|it has been shrooming
 • we have been shrooming
 • you have been shrooming
 • they have been shrooming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika shroom w czasach przeszłych

Simple past

 • I shroomed
 • you shroomed
 • he|she|it shroomed
 • we shroomed
 • you shroomed
 • they shroomed

Past continuous

 • I was shrooming
 • you were shrooming
 • he|she|it was shrooming
 • we were shrooming
 • you were shrooming
 • they were shrooming

Past perfect

 • I had shroomed
 • you had shroomed
 • he|she|it had shroomed
 • we had shroomed
 • you had shroomed
 • they had shroomed

Past perfect continuous

 • I had been shrooming
 • you had been shrooming
 • he|she|it had been shrooming
 • we had been shrooming
 • you had been shrooming
 • they had been shrooming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika shroom w czasach przyszłych

Future

 • I will shroom
 • you will shroom
 • he|she|it will shroom
 • we will shroom
 • you will shroom
 • they will shroom

Future continuous

 • I will be shrooming
 • you will be shrooming
 • he|she|it will be shrooming
 • we will be shrooming
 • you will be shrooming
 • they will be shrooming

Future perfect

 • I will have shroomed
 • you will have shroomed
 • he|she|it will have shroomed
 • we will have shroomed
 • you will have shroomed
 • they will have shroomed

Future perfect continuous

 • I will have been shrooming
 • you will have been shrooming
 • he|she|it will have been shrooming
 • we will have been shrooming
 • you will have been shrooming
 • they will have been shrooming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to shroom

Present participle

 • shrooming

Past participle

 • shroomed

Perfect Participle

 • having shroomed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to shroom

Imperative

 • shroom
 • let's shroom
 • shroom

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: ban day-dream raid recentralize shampoo shrill shroff shroud shush snatch swap upset