Koniugacja czasownika handwash w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika handwash w języku angielskim.

Odmiana czasownika handwash w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I handwash
 • you handwash
 • he|she|it handwashes
 • we handwash
 • you handwash
 • they handwash

Present Continuous

 • I am handwashing
 • you are handwashing
 • he|she|it is handwashing
 • we are handwashing
 • you are handwashing
 • they are handwashing

Present Perfect

 • I have handwashed
 • you have handwashed
 • he|she|it has handwashed
 • we have handwashed
 • you have handwashed
 • they have handwashed

Present Perfect Continuous

 • I have been handwashing
 • you have been handwashing
 • he|she|it has been handwashing
 • we have been handwashing
 • you have been handwashing
 • they have been handwashing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika handwash w czasach przeszłych

Simple past

 • I handwashed
 • you handwashed
 • he|she|it handwashed
 • we handwashed
 • you handwashed
 • they handwashed

Past continuous

 • I was handwashing
 • you were handwashing
 • he|she|it was handwashing
 • we were handwashing
 • you were handwashing
 • they were handwashing

Past perfect

 • I had handwashed
 • you had handwashed
 • he|she|it had handwashed
 • we had handwashed
 • you had handwashed
 • they had handwashed

Past perfect continuous

 • I had been handwashing
 • you had been handwashing
 • he|she|it had been handwashing
 • we had been handwashing
 • you had been handwashing
 • they had been handwashing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika handwash w czasach przyszłych

Future

 • I will handwash
 • you will handwash
 • he|she|it will handwash
 • we will handwash
 • you will handwash
 • they will handwash

Future continuous

 • I will be handwashing
 • you will be handwashing
 • he|she|it will be handwashing
 • we will be handwashing
 • you will be handwashing
 • they will be handwashing

Future perfect

 • I will have handwashed
 • you will have handwashed
 • he|she|it will have handwashed
 • we will have handwashed
 • you will have handwashed
 • they will have handwashed

Future perfect continuous

 • I will have been handwashing
 • you will have been handwashing
 • he|she|it will have been handwashing
 • we will have been handwashing
 • you will have been handwashing
 • they will have been handwashing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to handwash

Present participle

 • handwashing

Past participle

 • handwashed

Perfect Participle

 • having handwashed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to handwash

Imperative

 • handwash
 • let's handwash
 • handwash

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: enervate euphemize grouch hand-knit handpick handwrite harbinger hunker knob nucleate shroud unpack