Koniugacja czasownika gross w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika gross w języku angielskim.

Odmiana czasownika gross w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I gross
 • you gross
 • he|she|it grosses
 • we gross
 • you gross
 • they gross

Present Continuous

 • I am grossing
 • you are grossing
 • he|she|it is grossing
 • we are grossing
 • you are grossing
 • they are grossing

Present Perfect

 • I have grossed
 • you have grossed
 • he|she|it has grossed
 • we have grossed
 • you have grossed
 • they have grossed

Present Perfect Continuous

 • I have been grossing
 • you have been grossing
 • he|she|it has been grossing
 • we have been grossing
 • you have been grossing
 • they have been grossing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika gross w czasach przeszłych

Simple past

 • I grossed
 • you grossed
 • he|she|it grossed
 • we grossed
 • you grossed
 • they grossed

Past continuous

 • I was grossing
 • you were grossing
 • he|she|it was grossing
 • we were grossing
 • you were grossing
 • they were grossing

Past perfect

 • I had grossed
 • you had grossed
 • he|she|it had grossed
 • we had grossed
 • you had grossed
 • they had grossed

Past perfect continuous

 • I had been grossing
 • you had been grossing
 • he|she|it had been grossing
 • we had been grossing
 • you had been grossing
 • they had been grossing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika gross w czasach przyszłych

Future

 • I will gross
 • you will gross
 • he|she|it will gross
 • we will gross
 • you will gross
 • they will gross

Future continuous

 • I will be grossing
 • you will be grossing
 • he|she|it will be grossing
 • we will be grossing
 • you will be grossing
 • they will be grossing

Future perfect

 • I will have grossed
 • you will have grossed
 • he|she|it will have grossed
 • we will have grossed
 • you will have grossed
 • they will have grossed

Future perfect continuous

 • I will have been grossing
 • you will have been grossing
 • he|she|it will have been grossing
 • we will have been grossing
 • you will have been grossing
 • they will have been grossing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to gross

Present participle

 • grossing

Past participle

 • grossed

Perfect Participle

 • having grossed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to gross

Imperative

 • gross
 • let's gross
 • gross

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: email enter glorify grit grope grouch grubstake hocus joint nag shampoo underfund