Koniugacja czasownika grope w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika grope w języku angielskim.

Odmiana czasownika grope w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I grope
 • you grope
 • he|she|it gropes
 • we grope
 • you grope
 • they grope

Present Continuous

 • I am groping
 • you are groping
 • he|she|it is groping
 • we are groping
 • you are groping
 • they are groping

Present Perfect

 • I have groped
 • you have groped
 • he|she|it has groped
 • we have groped
 • you have groped
 • they have groped

Present Perfect Continuous

 • I have been groping
 • you have been groping
 • he|she|it has been groping
 • we have been groping
 • you have been groping
 • they have been groping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika grope w czasach przeszłych

Simple past

 • I groped
 • you groped
 • he|she|it groped
 • we groped
 • you groped
 • they groped

Past continuous

 • I was groping
 • you were groping
 • he|she|it was groping
 • we were groping
 • you were groping
 • they were groping

Past perfect

 • I had groped
 • you had groped
 • he|she|it had groped
 • we had groped
 • you had groped
 • they had groped

Past perfect continuous

 • I had been groping
 • you had been groping
 • he|she|it had been groping
 • we had been groping
 • you had been groping
 • they had been groping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika grope w czasach przyszłych

Future

 • I will grope
 • you will grope
 • he|she|it will grope
 • we will grope
 • you will grope
 • they will grope

Future continuous

 • I will be groping
 • you will be groping
 • he|she|it will be groping
 • we will be groping
 • you will be groping
 • they will be groping

Future perfect

 • I will have groped
 • you will have groped
 • he|she|it will have groped
 • we will have groped
 • you will have groped
 • they will have groped

Future perfect continuous

 • I will have been groping
 • you will have been groping
 • he|she|it will have been groping
 • we will have been groping
 • you will have been groping
 • they will have been groping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to grope

Present participle

 • groping

Past participle

 • groped

Perfect Participle

 • having groped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to grope

Imperative

 • grope
 • let's grope
 • grope

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: emaciate entangle gloom gripe groove gross grub hock join nab shame underfeed