Koniugacja czasownika hand w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika hand w języku angielskim.

Odmiana czasownika hand w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I hand
 • you hand
 • he|she|it hands
 • we hand
 • you hand
 • they hand

Present Continuous

 • I am handing
 • you are handing
 • he|she|it is handing
 • we are handing
 • you are handing
 • they are handing

Present Perfect

 • I have handed
 • you have handed
 • he|she|it has handed
 • we have handed
 • you have handed
 • they have handed

Present Perfect Continuous

 • I have been handing
 • you have been handing
 • he|she|it has been handing
 • we have been handing
 • you have been handing
 • they have been handing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika hand w czasach przeszłych

Simple past

 • I handed
 • you handed
 • he|she|it handed
 • we handed
 • you handed
 • they handed

Past continuous

 • I was handing
 • you were handing
 • he|she|it was handing
 • we were handing
 • you were handing
 • they were handing

Past perfect

 • I had handed
 • you had handed
 • he|she|it had handed
 • we had handed
 • you had handed
 • they had handed

Past perfect continuous

 • I had been handing
 • you had been handing
 • he|she|it had been handing
 • we had been handing
 • you had been handing
 • they had been handing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika hand w czasach przyszłych

Future

 • I will hand
 • you will hand
 • he|she|it will hand
 • we will hand
 • you will hand
 • they will hand

Future continuous

 • I will be handing
 • you will be handing
 • he|she|it will be handing
 • we will be handing
 • you will be handing
 • they will be handing

Future perfect

 • I will have handed
 • you will have handed
 • he|she|it will have handed
 • we will have handed
 • you will have handed
 • they will have handed

Future perfect continuous

 • I will have been handing
 • you will have been handing
 • he|she|it will have been handing
 • we will have been handing
 • you will have been handing
 • they will have been handing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to hand

Present participle

 • handing

Past participle

 • handed

Perfect Participle

 • having handed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to hand

Imperative

 • hand
 • let's hand
 • hand

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: endanger etherize grit halter hamstring hand-knit hang humble knead notarize shrill unloose