Koniugacja czasownika subside w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika subside w języku angielskim.

Odmiana czasownika subside w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I subside
 • you subside
 • he|she|it subsides
 • we subside
 • you subside
 • they subside

Present Continuous

 • I am subsiding
 • you are subsiding
 • he|she|it is subsiding
 • we are subsiding
 • you are subsiding
 • they are subsiding

Present Perfect

 • I have subsided
 • you have subsided
 • he|she|it has subsided
 • we have subsided
 • you have subsided
 • they have subsided

Present Perfect Continuous

 • I have been subsiding
 • you have been subsiding
 • he|she|it has been subsiding
 • we have been subsiding
 • you have been subsiding
 • they have been subsiding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika subside w czasach przeszłych

Simple past

 • I subsided
 • you subsided
 • he|she|it subsided
 • we subsided
 • you subsided
 • they subsided

Past continuous

 • I was subsiding
 • you were subsiding
 • he|she|it was subsiding
 • we were subsiding
 • you were subsiding
 • they were subsiding

Past perfect

 • I had subsided
 • you had subsided
 • he|she|it had subsided
 • we had subsided
 • you had subsided
 • they had subsided

Past perfect continuous

 • I had been subsiding
 • you had been subsiding
 • he|she|it had been subsiding
 • we had been subsiding
 • you had been subsiding
 • they had been subsiding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika subside w czasach przyszłych

Future

 • I will subside
 • you will subside
 • he|she|it will subside
 • we will subside
 • you will subside
 • they will subside

Future continuous

 • I will be subsiding
 • you will be subsiding
 • he|she|it will be subsiding
 • we will be subsiding
 • you will be subsiding
 • they will be subsiding

Future perfect

 • I will have subsided
 • you will have subsided
 • he|she|it will have subsided
 • we will have subsided
 • you will have subsided
 • they will have subsided

Future perfect continuous

 • I will have been subsiding
 • you will have been subsiding
 • he|she|it will have been subsiding
 • we will have been subsiding
 • you will have been subsiding
 • they will have been subsiding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to subside

Present participle

 • subsiding

Past participle

 • subsided

Perfect Participle

 • having subsided

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to subside

Imperative

 • subside
 • let's subside
 • subside

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: catholicize dope rub scourge straighten submit subserve subsidise subsume taper unroot