Koniugacja czasownika subsidise w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika subsidise w języku angielskim.

Odmiana czasownika subsidise w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I subsidise
 • you subsidise
 • he|she|it subsidises
 • we subsidise
 • you subsidise
 • they subsidise

Present Continuous

 • I am subsidising
 • you are subsidising
 • he|she|it is subsidising
 • we are subsidising
 • you are subsidising
 • they are subsidising

Present Perfect

 • I have subsidised
 • you have subsidised
 • he|she|it has subsidised
 • we have subsidised
 • you have subsidised
 • they have subsidised

Present Perfect Continuous

 • I have been subsidising
 • you have been subsidising
 • he|she|it has been subsidising
 • we have been subsidising
 • you have been subsidising
 • they have been subsidising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika subsidise w czasach przeszłych

Simple past

 • I subsidised
 • you subsidised
 • he|she|it subsidised
 • we subsidised
 • you subsidised
 • they subsidised

Past continuous

 • I was subsidising
 • you were subsidising
 • he|she|it was subsidising
 • we were subsidising
 • you were subsidising
 • they were subsidising

Past perfect

 • I had subsidised
 • you had subsidised
 • he|she|it had subsidised
 • we had subsidised
 • you had subsidised
 • they had subsidised

Past perfect continuous

 • I had been subsidising
 • you had been subsidising
 • he|she|it had been subsidising
 • we had been subsidising
 • you had been subsidising
 • they had been subsidising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika subsidise w czasach przyszłych

Future

 • I will subsidise
 • you will subsidise
 • he|she|it will subsidise
 • we will subsidise
 • you will subsidise
 • they will subsidise

Future continuous

 • I will be subsidising
 • you will be subsidising
 • he|she|it will be subsidising
 • we will be subsidising
 • you will be subsidising
 • they will be subsidising

Future perfect

 • I will have subsidised
 • you will have subsidised
 • he|she|it will have subsidised
 • we will have subsidised
 • you will have subsidised
 • they will have subsidised

Future perfect continuous

 • I will have been subsidising
 • you will have been subsidising
 • he|she|it will have been subsidising
 • we will have been subsidising
 • you will have been subsidising
 • they will have been subsidising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to subsidise

Present participle

 • subsidising

Past participle

 • subsidised

Perfect Participle

 • having subsidised

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to subsidise

Imperative

 • subsidise
 • let's subsidise
 • subsidise

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: catnap dose rubber-stamp scout strain subordinate subside subsidize subtend taperecord unsaddle