Koniugacja czasownika dope w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika dope w języku angielskim.

Odmiana czasownika dope w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I dope
 • you dope
 • he|she|it dopes
 • we dope
 • you dope
 • they dope

Present Continuous

 • I am doping
 • you are doping
 • he|she|it is doping
 • we are doping
 • you are doping
 • they are doping

Present Perfect

 • I have doped
 • you have doped
 • he|she|it has doped
 • we have doped
 • you have doped
 • they have doped

Present Perfect Continuous

 • I have been doping
 • you have been doping
 • he|she|it has been doping
 • we have been doping
 • you have been doping
 • they have been doping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika dope w czasach przeszłych

Simple past

 • I doped
 • you doped
 • he|she|it doped
 • we doped
 • you doped
 • they doped

Past continuous

 • I was doping
 • you were doping
 • he|she|it was doping
 • we were doping
 • you were doping
 • they were doping

Past perfect

 • I had doped
 • you had doped
 • he|she|it had doped
 • we had doped
 • you had doped
 • they had doped

Past perfect continuous

 • I had been doping
 • you had been doping
 • he|she|it had been doping
 • we had been doping
 • you had been doping
 • they had been doping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika dope w czasach przyszłych

Future

 • I will dope
 • you will dope
 • he|she|it will dope
 • we will dope
 • you will dope
 • they will dope

Future continuous

 • I will be doping
 • you will be doping
 • he|she|it will be doping
 • we will be doping
 • you will be doping
 • they will be doping

Future perfect

 • I will have doped
 • you will have doped
 • he|she|it will have doped
 • we will have doped
 • you will have doped
 • they will have doped

Future perfect continuous

 • I will have been doping
 • you will have been doping
 • he|she|it will have been doping
 • we will have been doping
 • you will have been doping
 • they will have been doping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to dope

Present participle

 • doping

Past participle

 • doped

Perfect Participle

 • having doped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to dope

Imperative

 • dope
 • let's dope
 • dope

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: confine cosponsor disremember donate dop dose double-cross embrangle flourish hot-swap prefabricate skitter