Koniugacja czasownika subserve w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika subserve w języku angielskim.

Odmiana czasownika subserve w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I subserve
 • you subserve
 • he|she|it subserves
 • we subserve
 • you subserve
 • they subserve

Present Continuous

 • I am subserving
 • you are subserving
 • he|she|it is subserving
 • we are subserving
 • you are subserving
 • they are subserving

Present Perfect

 • I have subserved
 • you have subserved
 • he|she|it has subserved
 • we have subserved
 • you have subserved
 • they have subserved

Present Perfect Continuous

 • I have been subserving
 • you have been subserving
 • he|she|it has been subserving
 • we have been subserving
 • you have been subserving
 • they have been subserving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika subserve w czasach przeszłych

Simple past

 • I subserved
 • you subserved
 • he|she|it subserved
 • we subserved
 • you subserved
 • they subserved

Past continuous

 • I was subserving
 • you were subserving
 • he|she|it was subserving
 • we were subserving
 • you were subserving
 • they were subserving

Past perfect

 • I had subserved
 • you had subserved
 • he|she|it had subserved
 • we had subserved
 • you had subserved
 • they had subserved

Past perfect continuous

 • I had been subserving
 • you had been subserving
 • he|she|it had been subserving
 • we had been subserving
 • you had been subserving
 • they had been subserving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika subserve w czasach przyszłych

Future

 • I will subserve
 • you will subserve
 • he|she|it will subserve
 • we will subserve
 • you will subserve
 • they will subserve

Future continuous

 • I will be subserving
 • you will be subserving
 • he|she|it will be subserving
 • we will be subserving
 • you will be subserving
 • they will be subserving

Future perfect

 • I will have subserved
 • you will have subserved
 • he|she|it will have subserved
 • we will have subserved
 • you will have subserved
 • they will have subserved

Future perfect continuous

 • I will have been subserving
 • you will have been subserving
 • he|she|it will have been subserving
 • we will have been subserving
 • you will have been subserving
 • they will have been subserving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to subserve

Present participle

 • subserving

Past participle

 • subserved

Perfect Participle

 • having subserved

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to subserve

Imperative

 • subserve
 • let's subserve
 • subserve

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: catheterize dop rowel scour straightarm subminiaturize subscribe subside substract tape-record unroll