Koniugacja czasownika taper w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika taper w języku angielskim.

Odmiana czasownika taper w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I taper
 • you taper
 • he|she|it tapers
 • we taper
 • you taper
 • they taper

Present Continuous

 • I am tapering
 • you are tapering
 • he|she|it is tapering
 • we are tapering
 • you are tapering
 • they are tapering

Present Perfect

 • I have tapered
 • you have tapered
 • he|she|it has tapered
 • we have tapered
 • you have tapered
 • they have tapered

Present Perfect Continuous

 • I have been tapering
 • you have been tapering
 • he|she|it has been tapering
 • we have been tapering
 • you have been tapering
 • they have been tapering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika taper w czasach przeszłych

Simple past

 • I tapered
 • you tapered
 • he|she|it tapered
 • we tapered
 • you tapered
 • they tapered

Past continuous

 • I was tapering
 • you were tapering
 • he|she|it was tapering
 • we were tapering
 • you were tapering
 • they were tapering

Past perfect

 • I had tapered
 • you had tapered
 • he|she|it had tapered
 • we had tapered
 • you had tapered
 • they had tapered

Past perfect continuous

 • I had been tapering
 • you had been tapering
 • he|she|it had been tapering
 • we had been tapering
 • you had been tapering
 • they had been tapering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika taper w czasach przyszłych

Future

 • I will taper
 • you will taper
 • he|she|it will taper
 • we will taper
 • you will taper
 • they will taper

Future continuous

 • I will be tapering
 • you will be tapering
 • he|she|it will be tapering
 • we will be tapering
 • you will be tapering
 • they will be tapering

Future perfect

 • I will have tapered
 • you will have tapered
 • he|she|it will have tapered
 • we will have tapered
 • you will have tapered
 • they will have tapered

Future perfect continuous

 • I will have been tapering
 • you will have been tapering
 • he|she|it will have been tapering
 • we will have been tapering
 • you will have been tapering
 • they will have been tapering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to taper

Present participle

 • tapering

Past participle

 • tapered

Perfect Participle

 • having tapered

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to taper

Imperative

 • taper
 • let's taper
 • taper

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: clomp embrangle see shout sweep tango tape-record taperecord taser touch-type wage