Спрягане на глагола taper на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола taper на английски.

Спрежение на глагола taper в сегашни времена

Present Tense

 • I taper
 • you taper
 • he|she|it tapers
 • we taper
 • you taper
 • they taper

Present Continuous

 • I am tapering
 • you are tapering
 • he|she|it is tapering
 • we are tapering
 • you are tapering
 • they are tapering

Present Perfect

 • I have tapered
 • you have tapered
 • he|she|it has tapered
 • we have tapered
 • you have tapered
 • they have tapered

Present Perfect Continuous

 • I have been tapering
 • you have been tapering
 • he|she|it has been tapering
 • we have been tapering
 • you have been tapering
 • they have been tapering

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола taper в минали времена

Simple past

 • I tapered
 • you tapered
 • he|she|it tapered
 • we tapered
 • you tapered
 • they tapered

Past continuous

 • I was tapering
 • you were tapering
 • he|she|it was tapering
 • we were tapering
 • you were tapering
 • they were tapering

Past perfect

 • I had tapered
 • you had tapered
 • he|she|it had tapered
 • we had tapered
 • you had tapered
 • they had tapered

Past perfect continuous

 • I had been tapering
 • you had been tapering
 • he|she|it had been tapering
 • we had been tapering
 • you had been tapering
 • they had been tapering

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола taper в бъдещите времена

Future

 • I will taper
 • you will taper
 • he|she|it will taper
 • we will taper
 • you will taper
 • they will taper

Future continuous

 • I will be tapering
 • you will be tapering
 • he|she|it will be tapering
 • we will be tapering
 • you will be tapering
 • they will be tapering

Future perfect

 • I will have tapered
 • you will have tapered
 • he|she|it will have tapered
 • we will have tapered
 • you will have tapered
 • they will have tapered

Future perfect continuous

 • I will have been tapering
 • you will have been tapering
 • he|she|it will have been tapering
 • we will have been tapering
 • you will have been tapering
 • they will have been tapering

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to taper

Present participle

 • tapering

Past participle

 • tapered

Perfect Participle

 • having tapered

Повелителното наклонение на английски за глагола to taper

Imperative

 • taper
 • let's taper
 • taper

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: clomp embrangle see shout sweep tango tape-record taperecord taser touch-type wage