Koniugacja czasownika catholicize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika catholicize w języku angielskim.

Odmiana czasownika catholicize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I catholicize
 • you catholicize
 • he|she|it catholicizes
 • we catholicize
 • you catholicize
 • they catholicize

Present Continuous

 • I am catholicizing
 • you are catholicizing
 • he|she|it is catholicizing
 • we are catholicizing
 • you are catholicizing
 • they are catholicizing

Present Perfect

 • I have catholicized
 • you have catholicized
 • he|she|it has catholicized
 • we have catholicized
 • you have catholicized
 • they have catholicized

Present Perfect Continuous

 • I have been catholicizing
 • you have been catholicizing
 • he|she|it has been catholicizing
 • we have been catholicizing
 • you have been catholicizing
 • they have been catholicizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika catholicize w czasach przeszłych

Simple past

 • I catholicized
 • you catholicized
 • he|she|it catholicized
 • we catholicized
 • you catholicized
 • they catholicized

Past continuous

 • I was catholicizing
 • you were catholicizing
 • he|she|it was catholicizing
 • we were catholicizing
 • you were catholicizing
 • they were catholicizing

Past perfect

 • I had catholicized
 • you had catholicized
 • he|she|it had catholicized
 • we had catholicized
 • you had catholicized
 • they had catholicized

Past perfect continuous

 • I had been catholicizing
 • you had been catholicizing
 • he|she|it had been catholicizing
 • we had been catholicizing
 • you had been catholicizing
 • they had been catholicizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika catholicize w czasach przyszłych

Future

 • I will catholicize
 • you will catholicize
 • he|she|it will catholicize
 • we will catholicize
 • you will catholicize
 • they will catholicize

Future continuous

 • I will be catholicizing
 • you will be catholicizing
 • he|she|it will be catholicizing
 • we will be catholicizing
 • you will be catholicizing
 • they will be catholicizing

Future perfect

 • I will have catholicized
 • you will have catholicized
 • he|she|it will have catholicized
 • we will have catholicized
 • you will have catholicized
 • they will have catholicized

Future perfect continuous

 • I will have been catholicizing
 • you will have been catholicizing
 • he|she|it will have been catholicizing
 • we will have been catholicizing
 • you will have been catholicizing
 • they will have been catholicizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to catholicize

Present participle

 • catholicizing

Past participle

 • catholicized

Perfect Participle

 • having catholicized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to catholicize

Imperative

 • catholicize
 • let's catholicize
 • catholicize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: adjure anesthetize canoodle categorise catheterize catnap cavil clomp dap dragoon lash pre-teach