Спрягане на глагола catholicize на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола catholicize на английски.

Спрежение на глагола catholicize в сегашни времена

Present Tense

 • I catholicize
 • you catholicize
 • he|she|it catholicizes
 • we catholicize
 • you catholicize
 • they catholicize

Present Continuous

 • I am catholicizing
 • you are catholicizing
 • he|she|it is catholicizing
 • we are catholicizing
 • you are catholicizing
 • they are catholicizing

Present Perfect

 • I have catholicized
 • you have catholicized
 • he|she|it has catholicized
 • we have catholicized
 • you have catholicized
 • they have catholicized

Present Perfect Continuous

 • I have been catholicizing
 • you have been catholicizing
 • he|she|it has been catholicizing
 • we have been catholicizing
 • you have been catholicizing
 • they have been catholicizing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола catholicize в минали времена

Simple past

 • I catholicized
 • you catholicized
 • he|she|it catholicized
 • we catholicized
 • you catholicized
 • they catholicized

Past continuous

 • I was catholicizing
 • you were catholicizing
 • he|she|it was catholicizing
 • we were catholicizing
 • you were catholicizing
 • they were catholicizing

Past perfect

 • I had catholicized
 • you had catholicized
 • he|she|it had catholicized
 • we had catholicized
 • you had catholicized
 • they had catholicized

Past perfect continuous

 • I had been catholicizing
 • you had been catholicizing
 • he|she|it had been catholicizing
 • we had been catholicizing
 • you had been catholicizing
 • they had been catholicizing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола catholicize в бъдещите времена

Future

 • I will catholicize
 • you will catholicize
 • he|she|it will catholicize
 • we will catholicize
 • you will catholicize
 • they will catholicize

Future continuous

 • I will be catholicizing
 • you will be catholicizing
 • he|she|it will be catholicizing
 • we will be catholicizing
 • you will be catholicizing
 • they will be catholicizing

Future perfect

 • I will have catholicized
 • you will have catholicized
 • he|she|it will have catholicized
 • we will have catholicized
 • you will have catholicized
 • they will have catholicized

Future perfect continuous

 • I will have been catholicizing
 • you will have been catholicizing
 • he|she|it will have been catholicizing
 • we will have been catholicizing
 • you will have been catholicizing
 • they will have been catholicizing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to catholicize

Present participle

 • catholicizing

Past participle

 • catholicized

Perfect Participle

 • having catholicized

Повелителното наклонение на английски за глагола to catholicize

Imperative

 • catholicize
 • let's catholicize
 • catholicize

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: adjure anesthetize canoodle categorise catheterize catnap cavil clomp dap dragoon lash pre-teach