Koniugacja czasownika catheterize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika catheterize w języku angielskim.

Odmiana czasownika catheterize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I catheterize
 • you catheterize
 • he|she|it catheterizes
 • we catheterize
 • you catheterize
 • they catheterize

Present Continuous

 • I am catheterizing
 • you are catheterizing
 • he|she|it is catheterizing
 • we are catheterizing
 • you are catheterizing
 • they are catheterizing

Present Perfect

 • I have catheterized
 • you have catheterized
 • he|she|it has catheterized
 • we have catheterized
 • you have catheterized
 • they have catheterized

Present Perfect Continuous

 • I have been catheterizing
 • you have been catheterizing
 • he|she|it has been catheterizing
 • we have been catheterizing
 • you have been catheterizing
 • they have been catheterizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika catheterize w czasach przeszłych

Simple past

 • I catheterized
 • you catheterized
 • he|she|it catheterized
 • we catheterized
 • you catheterized
 • they catheterized

Past continuous

 • I was catheterizing
 • you were catheterizing
 • he|she|it was catheterizing
 • we were catheterizing
 • you were catheterizing
 • they were catheterizing

Past perfect

 • I had catheterized
 • you had catheterized
 • he|she|it had catheterized
 • we had catheterized
 • you had catheterized
 • they had catheterized

Past perfect continuous

 • I had been catheterizing
 • you had been catheterizing
 • he|she|it had been catheterizing
 • we had been catheterizing
 • you had been catheterizing
 • they had been catheterizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika catheterize w czasach przyszłych

Future

 • I will catheterize
 • you will catheterize
 • he|she|it will catheterize
 • we will catheterize
 • you will catheterize
 • they will catheterize

Future continuous

 • I will be catheterizing
 • you will be catheterizing
 • he|she|it will be catheterizing
 • we will be catheterizing
 • you will be catheterizing
 • they will be catheterizing

Future perfect

 • I will have catheterized
 • you will have catheterized
 • he|she|it will have catheterized
 • we will have catheterized
 • you will have catheterized
 • they will have catheterized

Future perfect continuous

 • I will have been catheterizing
 • you will have been catheterizing
 • he|she|it will have been catheterizing
 • we will have been catheterizing
 • you will have been catheterizing
 • they will have been catheterizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to catheterize

Present participle

 • catheterizing

Past participle

 • catheterized

Perfect Participle

 • having catheterized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to catheterize

Imperative

 • catheterize
 • let's catheterize
 • catheterize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: adjudicate anesthetise canonize catechize catfish catholicize cavern cloister dangle draghunt lase pre-record