Koniugacja czasownika lase w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika lase w języku angielskim.

Odmiana czasownika lase w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I lase
 • you lase
 • he|she|it lases
 • we lase
 • you lase
 • they lase

Present Continuous

 • I am lasing
 • you are lasing
 • he|she|it is lasing
 • we are lasing
 • you are lasing
 • they are lasing

Present Perfect

 • I have lased
 • you have lased
 • he|she|it has lased
 • we have lased
 • you have lased
 • they have lased

Present Perfect Continuous

 • I have been lasing
 • you have been lasing
 • he|she|it has been lasing
 • we have been lasing
 • you have been lasing
 • they have been lasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika lase w czasach przeszłych

Simple past

 • I lased
 • you lased
 • he|she|it lased
 • we lased
 • you lased
 • they lased

Past continuous

 • I was lasing
 • you were lasing
 • he|she|it was lasing
 • we were lasing
 • you were lasing
 • they were lasing

Past perfect

 • I had lased
 • you had lased
 • he|she|it had lased
 • we had lased
 • you had lased
 • they had lased

Past perfect continuous

 • I had been lasing
 • you had been lasing
 • he|she|it had been lasing
 • we had been lasing
 • you had been lasing
 • they had been lasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika lase w czasach przyszłych

Future

 • I will lase
 • you will lase
 • he|she|it will lase
 • we will lase
 • you will lase
 • they will lase

Future continuous

 • I will be lasing
 • you will be lasing
 • he|she|it will be lasing
 • we will be lasing
 • you will be lasing
 • they will be lasing

Future perfect

 • I will have lased
 • you will have lased
 • he|she|it will have lased
 • we will have lased
 • you will have lased
 • they will have lased

Future perfect continuous

 • I will have been lasing
 • you will have been lasing
 • he|she|it will have been lasing
 • we will have been lasing
 • you will have been lasing
 • they will have been lasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to lase

Present participle

 • lasing

Past participle

 • lased

Perfect Participle

 • having lased

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to lase

Imperative

 • lase
 • let's lase
 • lase

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: glair gully kibble lapidify larrup lash laud man-handle outcross prevaricate synthesise