Koniugacja czasownika price w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika price w języku angielskim.

Odmiana czasownika price w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I price
 • you price
 • he|she|it prices
 • we price
 • you price
 • they price

Present Continuous

 • I am pricing
 • you are pricing
 • he|she|it is pricing
 • we are pricing
 • you are pricing
 • they are pricing

Present Perfect

 • I have priced
 • you have priced
 • he|she|it has priced
 • we have priced
 • you have priced
 • they have priced

Present Perfect Continuous

 • I have been pricing
 • you have been pricing
 • he|she|it has been pricing
 • we have been pricing
 • you have been pricing
 • they have been pricing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika price w czasach przeszłych

Simple past

 • I priced
 • you priced
 • he|she|it priced
 • we priced
 • you priced
 • they priced

Past continuous

 • I was pricing
 • you were pricing
 • he|she|it was pricing
 • we were pricing
 • you were pricing
 • they were pricing

Past perfect

 • I had priced
 • you had priced
 • he|she|it had priced
 • we had priced
 • you had priced
 • they had priced

Past perfect continuous

 • I had been pricing
 • you had been pricing
 • he|she|it had been pricing
 • we had been pricing
 • you had been pricing
 • they had been pricing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika price w czasach przyszłych

Future

 • I will price
 • you will price
 • he|she|it will price
 • we will price
 • you will price
 • they will price

Future continuous

 • I will be pricing
 • you will be pricing
 • he|she|it will be pricing
 • we will be pricing
 • you will be pricing
 • they will be pricing

Future perfect

 • I will have priced
 • you will have priced
 • he|she|it will have priced
 • we will have priced
 • you will have priced
 • they will have priced

Future perfect continuous

 • I will have been pricing
 • you will have been pricing
 • he|she|it will have been pricing
 • we will have been pricing
 • you will have been pricing
 • they will have been pricing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to price

Present participle

 • pricing

Past participle

 • priced

Perfect Participle

 • having priced

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to price

Imperative

 • price
 • let's price
 • price

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bird modulate neglect preach prevail prey prick prioritise rage rhyme snuffle