Koniugacja czasownika rage w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika rage w języku angielskim.

Odmiana czasownika rage w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I rage
 • you rage
 • he|she|it rages
 • we rage
 • you rage
 • they rage

Present Continuous

 • I am raging
 • you are raging
 • he|she|it is raging
 • we are raging
 • you are raging
 • they are raging

Present Perfect

 • I have raged
 • you have raged
 • he|she|it has raged
 • we have raged
 • you have raged
 • they have raged

Present Perfect Continuous

 • I have been raging
 • you have been raging
 • he|she|it has been raging
 • we have been raging
 • you have been raging
 • they have been raging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika rage w czasach przeszłych

Simple past

 • I raged
 • you raged
 • he|she|it raged
 • we raged
 • you raged
 • they raged

Past continuous

 • I was raging
 • you were raging
 • he|she|it was raging
 • we were raging
 • you were raging
 • they were raging

Past perfect

 • I had raged
 • you had raged
 • he|she|it had raged
 • we had raged
 • you had raged
 • they had raged

Past perfect continuous

 • I had been raging
 • you had been raging
 • he|she|it had been raging
 • we had been raging
 • you had been raging
 • they had been raging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika rage w czasach przyszłych

Future

 • I will rage
 • you will rage
 • he|she|it will rage
 • we will rage
 • you will rage
 • they will rage

Future continuous

 • I will be raging
 • you will be raging
 • he|she|it will be raging
 • we will be raging
 • you will be raging
 • they will be raging

Future perfect

 • I will have raged
 • you will have raged
 • he|she|it will have raged
 • we will have raged
 • you will have raged
 • they will have raged

Future perfect continuous

 • I will have been raging
 • you will have been raging
 • he|she|it will have been raging
 • we will have been raging
 • you will have been raging
 • they will have been raging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to rage

Present participle

 • raging

Past participle

 • raged

Perfect Participle

 • having raged

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to rage

Imperative

 • rage
 • let's rage
 • rage

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: brocade observe outwear purchase radio rag ragout ram reel schlep stand