Koniugacja czasownika purchase w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika purchase w języku angielskim.

Odmiana czasownika purchase w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I purchase
 • you purchase
 • he|she|it purchases
 • we purchase
 • you purchase
 • they purchase

Present Continuous

 • I am purchasing
 • you are purchasing
 • he|she|it is purchasing
 • we are purchasing
 • you are purchasing
 • they are purchasing

Present Perfect

 • I have purchased
 • you have purchased
 • he|she|it has purchased
 • we have purchased
 • you have purchased
 • they have purchased

Present Perfect Continuous

 • I have been purchasing
 • you have been purchasing
 • he|she|it has been purchasing
 • we have been purchasing
 • you have been purchasing
 • they have been purchasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika purchase w czasach przeszłych

Simple past

 • I purchased
 • you purchased
 • he|she|it purchased
 • we purchased
 • you purchased
 • they purchased

Past continuous

 • I was purchasing
 • you were purchasing
 • he|she|it was purchasing
 • we were purchasing
 • you were purchasing
 • they were purchasing

Past perfect

 • I had purchased
 • you had purchased
 • he|she|it had purchased
 • we had purchased
 • you had purchased
 • they had purchased

Past perfect continuous

 • I had been purchasing
 • you had been purchasing
 • he|she|it had been purchasing
 • we had been purchasing
 • you had been purchasing
 • they had been purchasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika purchase w czasach przyszłych

Future

 • I will purchase
 • you will purchase
 • he|she|it will purchase
 • we will purchase
 • you will purchase
 • they will purchase

Future continuous

 • I will be purchasing
 • you will be purchasing
 • he|she|it will be purchasing
 • we will be purchasing
 • you will be purchasing
 • they will be purchasing

Future perfect

 • I will have purchased
 • you will have purchased
 • he|she|it will have purchased
 • we will have purchased
 • you will have purchased
 • they will have purchased

Future perfect continuous

 • I will have been purchasing
 • you will have been purchasing
 • he|she|it will have been purchasing
 • we will have been purchasing
 • you will have been purchasing
 • they will have been purchasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to purchase

Present participle

 • purchasing

Past participle

 • purchased

Perfect Participle

 • having purchased

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to purchase

Imperative

 • purchase
 • let's purchase
 • purchase

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: booze nebulize orate project punch pupate puree purse recalesce sacrifice splutter