Konjugácia slovesa price v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso price v angličtine.

Konjugácia slovesa price v prítomnom čase

Present Tense

 • I price
 • you price
 • he|she|it prices
 • we price
 • you price
 • they price

Present Continuous

 • I am pricing
 • you are pricing
 • he|she|it is pricing
 • we are pricing
 • you are pricing
 • they are pricing

Present Perfect

 • I have priced
 • you have priced
 • he|she|it has priced
 • we have priced
 • you have priced
 • they have priced

Present Perfect Continuous

 • I have been pricing
 • you have been pricing
 • he|she|it has been pricing
 • we have been pricing
 • you have been pricing
 • they have been pricing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa price v minulých časoch

Simple past

 • I priced
 • you priced
 • he|she|it priced
 • we priced
 • you priced
 • they priced

Past continuous

 • I was pricing
 • you were pricing
 • he|she|it was pricing
 • we were pricing
 • you were pricing
 • they were pricing

Past perfect

 • I had priced
 • you had priced
 • he|she|it had priced
 • we had priced
 • you had priced
 • they had priced

Past perfect continuous

 • I had been pricing
 • you had been pricing
 • he|she|it had been pricing
 • we had been pricing
 • you had been pricing
 • they had been pricing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa price vo futurálnom čase

Future

 • I will price
 • you will price
 • he|she|it will price
 • we will price
 • you will price
 • they will price

Future continuous

 • I will be pricing
 • you will be pricing
 • he|she|it will be pricing
 • we will be pricing
 • you will be pricing
 • they will be pricing

Future perfect

 • I will have priced
 • you will have priced
 • he|she|it will have priced
 • we will have priced
 • you will have priced
 • they will have priced

Future perfect continuous

 • I will have been pricing
 • you will have been pricing
 • he|she|it will have been pricing
 • we will have been pricing
 • you will have been pricing
 • they will have been pricing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to price

Present participle

 • pricing

Past participle

 • priced

Perfect Participle

 • having priced

Imperatív v angličtine pre sloveso to price

Imperative

 • price
 • let's price
 • price

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bird modulate neglect preach prevail prey prick prioritise rage rhyme snuffle