Спрягане на глагола price на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола price на английски.

Спрежение на глагола price в сегашни времена

Present Tense

 • I price
 • you price
 • he|she|it prices
 • we price
 • you price
 • they price

Present Continuous

 • I am pricing
 • you are pricing
 • he|she|it is pricing
 • we are pricing
 • you are pricing
 • they are pricing

Present Perfect

 • I have priced
 • you have priced
 • he|she|it has priced
 • we have priced
 • you have priced
 • they have priced

Present Perfect Continuous

 • I have been pricing
 • you have been pricing
 • he|she|it has been pricing
 • we have been pricing
 • you have been pricing
 • they have been pricing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола price в минали времена

Simple past

 • I priced
 • you priced
 • he|she|it priced
 • we priced
 • you priced
 • they priced

Past continuous

 • I was pricing
 • you were pricing
 • he|she|it was pricing
 • we were pricing
 • you were pricing
 • they were pricing

Past perfect

 • I had priced
 • you had priced
 • he|she|it had priced
 • we had priced
 • you had priced
 • they had priced

Past perfect continuous

 • I had been pricing
 • you had been pricing
 • he|she|it had been pricing
 • we had been pricing
 • you had been pricing
 • they had been pricing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола price в бъдещите времена

Future

 • I will price
 • you will price
 • he|she|it will price
 • we will price
 • you will price
 • they will price

Future continuous

 • I will be pricing
 • you will be pricing
 • he|she|it will be pricing
 • we will be pricing
 • you will be pricing
 • they will be pricing

Future perfect

 • I will have priced
 • you will have priced
 • he|she|it will have priced
 • we will have priced
 • you will have priced
 • they will have priced

Future perfect continuous

 • I will have been pricing
 • you will have been pricing
 • he|she|it will have been pricing
 • we will have been pricing
 • you will have been pricing
 • they will have been pricing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to price

Present participle

 • pricing

Past participle

 • priced

Perfect Participle

 • having priced

Повелителното наклонение на английски за глагола to price

Imperative

 • price
 • let's price
 • price

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bird modulate neglect preach prevail prey prick prioritise rage rhyme snuffle