Koniugacja czasownika prey w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika prey w języku angielskim.

Odmiana czasownika prey w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I prey
 • you prey
 • he|she|it preys
 • we prey
 • you prey
 • they prey

Present Continuous

 • I am preying
 • you are preying
 • he|she|it is preying
 • we are preying
 • you are preying
 • they are preying

Present Perfect

 • I have preyed
 • you have preyed
 • he|she|it has preyed
 • we have preyed
 • you have preyed
 • they have preyed

Present Perfect Continuous

 • I have been preying
 • you have been preying
 • he|she|it has been preying
 • we have been preying
 • you have been preying
 • they have been preying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika prey w czasach przeszłych

Simple past

 • I preyed
 • you preyed
 • he|she|it preyed
 • we preyed
 • you preyed
 • they preyed

Past continuous

 • I was preying
 • you were preying
 • he|she|it was preying
 • we were preying
 • you were preying
 • they were preying

Past perfect

 • I had preyed
 • you had preyed
 • he|she|it had preyed
 • we had preyed
 • you had preyed
 • they had preyed

Past perfect continuous

 • I had been preying
 • you had been preying
 • he|she|it had been preying
 • we had been preying
 • you had been preying
 • they had been preying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika prey w czasach przyszłych

Future

 • I will prey
 • you will prey
 • he|she|it will prey
 • we will prey
 • you will prey
 • they will prey

Future continuous

 • I will be preying
 • you will be preying
 • he|she|it will be preying
 • we will be preying
 • you will be preying
 • they will be preying

Future perfect

 • I will have preyed
 • you will have preyed
 • he|she|it will have preyed
 • we will have preyed
 • you will have preyed
 • they will have preyed

Future perfect continuous

 • I will have been preying
 • you will have been preying
 • he|she|it will have been preying
 • we will have been preying
 • you will have been preying
 • they will have been preying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to prey

Present participle

 • preying

Past participle

 • preyed

Perfect Participle

 • having preyed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to prey

Imperative

 • prey
 • let's prey
 • prey

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: birch modify negative pre-wash prettify prewash price print rag rhubarb snuff