Koniugacja czasownika unstring w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unstring w języku angielskim.

Odmiana czasownika unstring w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unstring
 • you unstring
 • he|she|it unstrings
 • we unstring
 • you unstring
 • they unstring

Present Continuous

 • I am unstringing
 • you are unstringing
 • he|she|it is unstringing
 • we are unstringing
 • you are unstringing
 • they are unstringing

Present Perfect

 • I have unstrung
 • you have unstrung
 • he|she|it has unstrung
 • we have unstrung
 • you have unstrung
 • they have unstrung

Present Perfect Continuous

 • I have been unstringing
 • you have been unstringing
 • he|she|it has been unstringing
 • we have been unstringing
 • you have been unstringing
 • they have been unstringing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unstring w czasach przeszłych

Simple past

 • I unstrung
 • you unstrung
 • he|she|it unstrung
 • we unstrung
 • you unstrung
 • they unstrung

Past continuous

 • I was unstringing
 • you were unstringing
 • he|she|it was unstringing
 • we were unstringing
 • you were unstringing
 • they were unstringing

Past perfect

 • I had unstrung
 • you had unstrung
 • he|she|it had unstrung
 • we had unstrung
 • you had unstrung
 • they had unstrung

Past perfect continuous

 • I had been unstringing
 • you had been unstringing
 • he|she|it had been unstringing
 • we had been unstringing
 • you had been unstringing
 • they had been unstringing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unstring w czasach przyszłych

Future

 • I will unstring
 • you will unstring
 • he|she|it will unstring
 • we will unstring
 • you will unstring
 • they will unstring

Future continuous

 • I will be unstringing
 • you will be unstringing
 • he|she|it will be unstringing
 • we will be unstringing
 • you will be unstringing
 • they will be unstringing

Future perfect

 • I will have unstrung
 • you will have unstrung
 • he|she|it will have unstrung
 • we will have unstrung
 • you will have unstrung
 • they will have unstrung

Future perfect continuous

 • I will have been unstringing
 • you will have been unstringing
 • he|she|it will have been unstringing
 • we will have been unstringing
 • you will have been unstringing
 • they will have been unstringing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unstring

Present participle

 • unstringing

Past participle

 • unstrung

Perfect Participle

 • having unstrung

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unstring

Imperative

 • unstring
 • let's unstring
 • unstring

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: deactivate fly sputter strafe unearth unspeak unstop unsubscribe untread wan