Koniugacja czasownika unstop w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unstop w języku angielskim.

Odmiana czasownika unstop w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unstop
 • you unstop
 • he|she|it unstops
 • we unstop
 • you unstop
 • they unstop

Present Continuous

 • I am unstopping
 • you are unstopping
 • he|she|it is unstopping
 • we are unstopping
 • you are unstopping
 • they are unstopping

Present Perfect

 • I have unstopped
 • you have unstopped
 • he|she|it has unstopped
 • we have unstopped
 • you have unstopped
 • they have unstopped

Present Perfect Continuous

 • I have been unstopping
 • you have been unstopping
 • he|she|it has been unstopping
 • we have been unstopping
 • you have been unstopping
 • they have been unstopping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unstop w czasach przeszłych

Simple past

 • I unstopped
 • you unstopped
 • he|she|it unstopped
 • we unstopped
 • you unstopped
 • they unstopped

Past continuous

 • I was unstopping
 • you were unstopping
 • he|she|it was unstopping
 • we were unstopping
 • you were unstopping
 • they were unstopping

Past perfect

 • I had unstopped
 • you had unstopped
 • he|she|it had unstopped
 • we had unstopped
 • you had unstopped
 • they had unstopped

Past perfect continuous

 • I had been unstopping
 • you had been unstopping
 • he|she|it had been unstopping
 • we had been unstopping
 • you had been unstopping
 • they had been unstopping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unstop w czasach przyszłych

Future

 • I will unstop
 • you will unstop
 • he|she|it will unstop
 • we will unstop
 • you will unstop
 • they will unstop

Future continuous

 • I will be unstopping
 • you will be unstopping
 • he|she|it will be unstopping
 • we will be unstopping
 • you will be unstopping
 • they will be unstopping

Future perfect

 • I will have unstopped
 • you will have unstopped
 • he|she|it will have unstopped
 • we will have unstopped
 • you will have unstopped
 • they will have unstopped

Future perfect continuous

 • I will have been unstopping
 • you will have been unstopping
 • he|she|it will have been unstopping
 • we will have been unstopping
 • you will have been unstopping
 • they will have been unstopping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unstop

Present participle

 • unstopping

Past participle

 • unstopped

Perfect Participle

 • having unstopped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unstop

Imperative

 • unstop
 • let's unstop
 • unstop

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: de-stress flux spurt straddle undulate unsnarl unstick unstring untie wamble