Спрягане на глагола unstring на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола unstring на английски.

Спрежение на глагола unstring в сегашни времена

Present Tense

 • I unstring
 • you unstring
 • he|she|it unstrings
 • we unstring
 • you unstring
 • they unstring

Present Continuous

 • I am unstringing
 • you are unstringing
 • he|she|it is unstringing
 • we are unstringing
 • you are unstringing
 • they are unstringing

Present Perfect

 • I have unstrung
 • you have unstrung
 • he|she|it has unstrung
 • we have unstrung
 • you have unstrung
 • they have unstrung

Present Perfect Continuous

 • I have been unstringing
 • you have been unstringing
 • he|she|it has been unstringing
 • we have been unstringing
 • you have been unstringing
 • they have been unstringing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола unstring в минали времена

Simple past

 • I unstrung
 • you unstrung
 • he|she|it unstrung
 • we unstrung
 • you unstrung
 • they unstrung

Past continuous

 • I was unstringing
 • you were unstringing
 • he|she|it was unstringing
 • we were unstringing
 • you were unstringing
 • they were unstringing

Past perfect

 • I had unstrung
 • you had unstrung
 • he|she|it had unstrung
 • we had unstrung
 • you had unstrung
 • they had unstrung

Past perfect continuous

 • I had been unstringing
 • you had been unstringing
 • he|she|it had been unstringing
 • we had been unstringing
 • you had been unstringing
 • they had been unstringing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола unstring в бъдещите времена

Future

 • I will unstring
 • you will unstring
 • he|she|it will unstring
 • we will unstring
 • you will unstring
 • they will unstring

Future continuous

 • I will be unstringing
 • you will be unstringing
 • he|she|it will be unstringing
 • we will be unstringing
 • you will be unstringing
 • they will be unstringing

Future perfect

 • I will have unstrung
 • you will have unstrung
 • he|she|it will have unstrung
 • we will have unstrung
 • you will have unstrung
 • they will have unstrung

Future perfect continuous

 • I will have been unstringing
 • you will have been unstringing
 • he|she|it will have been unstringing
 • we will have been unstringing
 • you will have been unstringing
 • they will have been unstringing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to unstring

Present participle

 • unstringing

Past participle

 • unstrung

Perfect Participle

 • having unstrung

Повелителното наклонение на английски за глагола to unstring

Imperative

 • unstring
 • let's unstring
 • unstring

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: deactivate fly sputter strafe unearth unspeak unstop unsubscribe untread wan