Koniugacja czasownika unsubscribe w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unsubscribe w języku angielskim.

Odmiana czasownika unsubscribe w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unsubscribe
 • you unsubscribe
 • he|she|it unsubscribes
 • we unsubscribe
 • you unsubscribe
 • they unsubscribe

Present Continuous

 • I am unsubscribing
 • you are unsubscribing
 • he|she|it is unsubscribing
 • we are unsubscribing
 • you are unsubscribing
 • they are unsubscribing

Present Perfect

 • I have unsubscribed
 • you have unsubscribed
 • he|she|it has unsubscribed
 • we have unsubscribed
 • you have unsubscribed
 • they have unsubscribed

Present Perfect Continuous

 • I have been unsubscribing
 • you have been unsubscribing
 • he|she|it has been unsubscribing
 • we have been unsubscribing
 • you have been unsubscribing
 • they have been unsubscribing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unsubscribe w czasach przeszłych

Simple past

 • I unsubscribed
 • you unsubscribed
 • he|she|it unsubscribed
 • we unsubscribed
 • you unsubscribed
 • they unsubscribed

Past continuous

 • I was unsubscribing
 • you were unsubscribing
 • he|she|it was unsubscribing
 • we were unsubscribing
 • you were unsubscribing
 • they were unsubscribing

Past perfect

 • I had unsubscribed
 • you had unsubscribed
 • he|she|it had unsubscribed
 • we had unsubscribed
 • you had unsubscribed
 • they had unsubscribed

Past perfect continuous

 • I had been unsubscribing
 • you had been unsubscribing
 • he|she|it had been unsubscribing
 • we had been unsubscribing
 • you had been unsubscribing
 • they had been unsubscribing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unsubscribe w czasach przyszłych

Future

 • I will unsubscribe
 • you will unsubscribe
 • he|she|it will unsubscribe
 • we will unsubscribe
 • you will unsubscribe
 • they will unsubscribe

Future continuous

 • I will be unsubscribing
 • you will be unsubscribing
 • he|she|it will be unsubscribing
 • we will be unsubscribing
 • you will be unsubscribing
 • they will be unsubscribing

Future perfect

 • I will have unsubscribed
 • you will have unsubscribed
 • he|she|it will have unsubscribed
 • we will have unsubscribed
 • you will have unsubscribed
 • they will have unsubscribed

Future perfect continuous

 • I will have been unsubscribing
 • you will have been unsubscribing
 • he|she|it will have been unsubscribing
 • we will have been unsubscribing
 • you will have been unsubscribing
 • they will have been unsubscribing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unsubscribe

Present participle

 • unsubscribing

Past participle

 • unsubscribed

Perfect Participle

 • having unsubscribed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unsubscribe

Imperative

 • unsubscribe
 • let's unsubscribe
 • unsubscribe

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: deaden fly-kick spy straggle unfasten unsphere unstring unswear untruss wander