Koniugacja czasownika stone w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika stone w języku angielskim.

Odmiana czasownika stone w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I stone
 • you stone
 • he|she|it stones
 • we stone
 • you stone
 • they stone

Present Continuous

 • I am stoning
 • you are stoning
 • he|she|it is stoning
 • we are stoning
 • you are stoning
 • they are stoning

Present Perfect

 • I have stoned
 • you have stoned
 • he|she|it has stoned
 • we have stoned
 • you have stoned
 • they have stoned

Present Perfect Continuous

 • I have been stoning
 • you have been stoning
 • he|she|it has been stoning
 • we have been stoning
 • you have been stoning
 • they have been stoning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika stone w czasach przeszłych

Simple past

 • I stoned
 • you stoned
 • he|she|it stoned
 • we stoned
 • you stoned
 • they stoned

Past continuous

 • I was stoning
 • you were stoning
 • he|she|it was stoning
 • we were stoning
 • you were stoning
 • they were stoning

Past perfect

 • I had stoned
 • you had stoned
 • he|she|it had stoned
 • we had stoned
 • you had stoned
 • they had stoned

Past perfect continuous

 • I had been stoning
 • you had been stoning
 • he|she|it had been stoning
 • we had been stoning
 • you had been stoning
 • they had been stoning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika stone w czasach przyszłych

Future

 • I will stone
 • you will stone
 • he|she|it will stone
 • we will stone
 • you will stone
 • they will stone

Future continuous

 • I will be stoning
 • you will be stoning
 • he|she|it will be stoning
 • we will be stoning
 • you will be stoning
 • they will be stoning

Future perfect

 • I will have stoned
 • you will have stoned
 • he|she|it will have stoned
 • we will have stoned
 • you will have stoned
 • they will have stoned

Future perfect continuous

 • I will have been stoning
 • you will have been stoning
 • he|she|it will have been stoning
 • we will have been stoning
 • you will have been stoning
 • they will have been stoning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to stone

Present participle

 • stoning

Past participle

 • stoned

Perfect Participle

 • having stoned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to stone

Imperative

 • stone
 • let's stone
 • stone

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: calque dispend revolt saber stain stock stomp stone-wall stopper suspend undercoat