Koniugacja czasownika dispend w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika dispend w języku angielskim.

Odmiana czasownika dispend w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I dispend
 • you dispend
 • he|she|it dispends
 • we dispend
 • you dispend
 • they dispend

Present Continuous

 • I am dispending
 • you are dispending
 • he|she|it is dispending
 • we are dispending
 • you are dispending
 • they are dispending

Present Perfect

 • I have dispent
 • you have dispent
 • he|she|it has dispent
 • we have dispent
 • you have dispent
 • they have dispent

Present Perfect Continuous

 • I have been dispending
 • you have been dispending
 • he|she|it has been dispending
 • we have been dispending
 • you have been dispending
 • they have been dispending

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika dispend w czasach przeszłych

Simple past

 • I dispent
 • you dispent
 • he|she|it dispent
 • we dispent
 • you dispent
 • they dispent

Past continuous

 • I was dispending
 • you were dispending
 • he|she|it was dispending
 • we were dispending
 • you were dispending
 • they were dispending

Past perfect

 • I had dispent
 • you had dispent
 • he|she|it had dispent
 • we had dispent
 • you had dispent
 • they had dispent

Past perfect continuous

 • I had been dispending
 • you had been dispending
 • he|she|it had been dispending
 • we had been dispending
 • you had been dispending
 • they had been dispending

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika dispend w czasach przyszłych

Future

 • I will dispend
 • you will dispend
 • he|she|it will dispend
 • we will dispend
 • you will dispend
 • they will dispend

Future continuous

 • I will be dispending
 • you will be dispending
 • he|she|it will be dispending
 • we will be dispending
 • you will be dispending
 • they will be dispending

Future perfect

 • I will have dispent
 • you will have dispent
 • he|she|it will have dispent
 • we will have dispent
 • you will have dispent
 • they will have dispent

Future perfect continuous

 • I will have been dispending
 • you will have been dispending
 • he|she|it will have been dispending
 • we will have been dispending
 • you will have been dispending
 • they will have been dispending

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to dispend

Present participle

 • dispending

Past participle

 • dispent

Perfect Participle

 • having dispent

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to dispend

Imperative

 • dispend
 • let's dispend
 • dispend

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: collogue consent discommode disorder dispel dispense disport dump fig hellenize pollute shrimp