Koniugacja czasownika revolt w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika revolt w języku angielskim.

Odmiana czasownika revolt w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I revolt
 • you revolt
 • he|she|it revolts
 • we revolt
 • you revolt
 • they revolt

Present Continuous

 • I am revolting
 • you are revolting
 • he|she|it is revolting
 • we are revolting
 • you are revolting
 • they are revolting

Present Perfect

 • I have revolted
 • you have revolted
 • he|she|it has revolted
 • we have revolted
 • you have revolted
 • they have revolted

Present Perfect Continuous

 • I have been revolting
 • you have been revolting
 • he|she|it has been revolting
 • we have been revolting
 • you have been revolting
 • they have been revolting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika revolt w czasach przeszłych

Simple past

 • I revolted
 • you revolted
 • he|she|it revolted
 • we revolted
 • you revolted
 • they revolted

Past continuous

 • I was revolting
 • you were revolting
 • he|she|it was revolting
 • we were revolting
 • you were revolting
 • they were revolting

Past perfect

 • I had revolted
 • you had revolted
 • he|she|it had revolted
 • we had revolted
 • you had revolted
 • they had revolted

Past perfect continuous

 • I had been revolting
 • you had been revolting
 • he|she|it had been revolting
 • we had been revolting
 • you had been revolting
 • they had been revolting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika revolt w czasach przyszłych

Future

 • I will revolt
 • you will revolt
 • he|she|it will revolt
 • we will revolt
 • you will revolt
 • they will revolt

Future continuous

 • I will be revolting
 • you will be revolting
 • he|she|it will be revolting
 • we will be revolting
 • you will be revolting
 • they will be revolting

Future perfect

 • I will have revolted
 • you will have revolted
 • he|she|it will have revolted
 • we will have revolted
 • you will have revolted
 • they will have revolted

Future perfect continuous

 • I will have been revolting
 • you will have been revolting
 • he|she|it will have been revolting
 • we will have been revolting
 • you will have been revolting
 • they will have been revolting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to revolt

Present participle

 • revolting

Past participle

 • revolted

Perfect Participle

 • having revolted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to revolt

Imperative

 • revolt
 • let's revolt
 • revolt

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: collogue pirouette posture resorb revisit revoke revolutionise rhapsodise scarp solve tie-dye