Спрягане на глагола stone на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола stone на английски.

Спрежение на глагола stone в сегашни времена

Present Tense

 • I stone
 • you stone
 • he|she|it stones
 • we stone
 • you stone
 • they stone

Present Continuous

 • I am stoning
 • you are stoning
 • he|she|it is stoning
 • we are stoning
 • you are stoning
 • they are stoning

Present Perfect

 • I have stoned
 • you have stoned
 • he|she|it has stoned
 • we have stoned
 • you have stoned
 • they have stoned

Present Perfect Continuous

 • I have been stoning
 • you have been stoning
 • he|she|it has been stoning
 • we have been stoning
 • you have been stoning
 • they have been stoning

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола stone в минали времена

Simple past

 • I stoned
 • you stoned
 • he|she|it stoned
 • we stoned
 • you stoned
 • they stoned

Past continuous

 • I was stoning
 • you were stoning
 • he|she|it was stoning
 • we were stoning
 • you were stoning
 • they were stoning

Past perfect

 • I had stoned
 • you had stoned
 • he|she|it had stoned
 • we had stoned
 • you had stoned
 • they had stoned

Past perfect continuous

 • I had been stoning
 • you had been stoning
 • he|she|it had been stoning
 • we had been stoning
 • you had been stoning
 • they had been stoning

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола stone в бъдещите времена

Future

 • I will stone
 • you will stone
 • he|she|it will stone
 • we will stone
 • you will stone
 • they will stone

Future continuous

 • I will be stoning
 • you will be stoning
 • he|she|it will be stoning
 • we will be stoning
 • you will be stoning
 • they will be stoning

Future perfect

 • I will have stoned
 • you will have stoned
 • he|she|it will have stoned
 • we will have stoned
 • you will have stoned
 • they will have stoned

Future perfect continuous

 • I will have been stoning
 • you will have been stoning
 • he|she|it will have been stoning
 • we will have been stoning
 • you will have been stoning
 • they will have been stoning

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to stone

Present participle

 • stoning

Past participle

 • stoned

Perfect Participle

 • having stoned

Повелителното наклонение на английски за глагола to stone

Imperative

 • stone
 • let's stone
 • stone

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: calque dispend revolt saber stain stock stomp stone-wall stopper suspend undercoat