Koniugacja czasownika softsoap w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika softsoap w języku angielskim.

Odmiana czasownika softsoap w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I softsoap
 • you softsoap
 • he|she|it softsoaps
 • we softsoap
 • you softsoap
 • they softsoap

Present Continuous

 • I am softsoaping
 • you are softsoaping
 • he|she|it is softsoaping
 • we are softsoaping
 • you are softsoaping
 • they are softsoaping

Present Perfect

 • I have softsoaped
 • you have softsoaped
 • he|she|it has softsoaped
 • we have softsoaped
 • you have softsoaped
 • they have softsoaped

Present Perfect Continuous

 • I have been softsoaping
 • you have been softsoaping
 • he|she|it has been softsoaping
 • we have been softsoaping
 • you have been softsoaping
 • they have been softsoaping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika softsoap w czasach przeszłych

Simple past

 • I softsoaped
 • you softsoaped
 • he|she|it softsoaped
 • we softsoaped
 • you softsoaped
 • they softsoaped

Past continuous

 • I was softsoaping
 • you were softsoaping
 • he|she|it was softsoaping
 • we were softsoaping
 • you were softsoaping
 • they were softsoaping

Past perfect

 • I had softsoaped
 • you had softsoaped
 • he|she|it had softsoaped
 • we had softsoaped
 • you had softsoaped
 • they had softsoaped

Past perfect continuous

 • I had been softsoaping
 • you had been softsoaping
 • he|she|it had been softsoaping
 • we had been softsoaping
 • you had been softsoaping
 • they had been softsoaping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika softsoap w czasach przyszłych

Future

 • I will softsoap
 • you will softsoap
 • he|she|it will softsoap
 • we will softsoap
 • you will softsoap
 • they will softsoap

Future continuous

 • I will be softsoaping
 • you will be softsoaping
 • he|she|it will be softsoaping
 • we will be softsoaping
 • you will be softsoaping
 • they will be softsoaping

Future perfect

 • I will have softsoaped
 • you will have softsoaped
 • he|she|it will have softsoaped
 • we will have softsoaped
 • you will have softsoaped
 • they will have softsoaped

Future perfect continuous

 • I will have been softsoaping
 • you will have been softsoaping
 • he|she|it will have been softsoaping
 • we will have been softsoaping
 • you will have been softsoaping
 • they will have been softsoaping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to softsoap

Present participle

 • softsoaping

Past participle

 • softsoaped

Perfect Participle

 • having softsoaped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to softsoap

Imperative

 • softsoap
 • let's softsoap
 • softsoap

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blowdry dereference regroup reprocess smack soft-shoe softshoe soil solemnize steamroll tittup whir