Koniugacja czasownika tittup w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika tittup w języku angielskim.

Odmiana czasownika tittup w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I tittup
 • you tittup
 • he|she|it tittups
 • we tittup
 • you tittup
 • they tittup

Present Continuous

 • I am tittupping
 • you are tittupping
 • he|she|it is tittupping
 • we are tittupping
 • you are tittupping
 • they are tittupping

Present Perfect

 • I have tittupped
 • you have tittupped
 • he|she|it has tittupped
 • we have tittupped
 • you have tittupped
 • they have tittupped

Present Perfect Continuous

 • I have been tittupping
 • you have been tittupping
 • he|she|it has been tittupping
 • we have been tittupping
 • you have been tittupping
 • they have been tittupping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika tittup w czasach przeszłych

Simple past

 • I tittupped
 • you tittupped
 • he|she|it tittupped
 • we tittupped
 • you tittupped
 • they tittupped

Past continuous

 • I was tittupping
 • you were tittupping
 • he|she|it was tittupping
 • we were tittupping
 • you were tittupping
 • they were tittupping

Past perfect

 • I had tittupped
 • you had tittupped
 • he|she|it had tittupped
 • we had tittupped
 • you had tittupped
 • they had tittupped

Past perfect continuous

 • I had been tittupping
 • you had been tittupping
 • he|she|it had been tittupping
 • we had been tittupping
 • you had been tittupping
 • they had been tittupping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika tittup w czasach przyszłych

Future

 • I will tittup
 • you will tittup
 • he|she|it will tittup
 • we will tittup
 • you will tittup
 • they will tittup

Future continuous

 • I will be tittupping
 • you will be tittupping
 • he|she|it will be tittupping
 • we will be tittupping
 • you will be tittupping
 • they will be tittupping

Future perfect

 • I will have tittupped
 • you will have tittupped
 • he|she|it will have tittupped
 • we will have tittupped
 • you will have tittupped
 • they will have tittupped

Future perfect continuous

 • I will have been tittupping
 • you will have been tittupping
 • he|she|it will have been tittupping
 • we will have been tittupping
 • you will have been tittupping
 • they will have been tittupping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to tittup

Present participle

 • tittupping

Past participle

 • tittupped

Perfect Participle

 • having tittupped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to tittup

Imperative

 • tittup
 • let's tittup
 • tittup

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: concrete eschew sick slipper teutonize titillate tittletattle toady toil twitch winterkill