Koniugacja czasownika dereference w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika dereference w języku angielskim.

Odmiana czasownika dereference w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I dereference
 • you dereference
 • he|she|it dereferences
 • we dereference
 • you dereference
 • they dereference

Present Continuous

 • I am dereferencing
 • you are dereferencing
 • he|she|it is dereferencing
 • we are dereferencing
 • you are dereferencing
 • they are dereferencing

Present Perfect

 • I have dereferenced
 • you have dereferenced
 • he|she|it has dereferenced
 • we have dereferenced
 • you have dereferenced
 • they have dereferenced

Present Perfect Continuous

 • I have been dereferencing
 • you have been dereferencing
 • he|she|it has been dereferencing
 • we have been dereferencing
 • you have been dereferencing
 • they have been dereferencing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika dereference w czasach przeszłych

Simple past

 • I dereferenced
 • you dereferenced
 • he|she|it dereferenced
 • we dereferenced
 • you dereferenced
 • they dereferenced

Past continuous

 • I was dereferencing
 • you were dereferencing
 • he|she|it was dereferencing
 • we were dereferencing
 • you were dereferencing
 • they were dereferencing

Past perfect

 • I had dereferenced
 • you had dereferenced
 • he|she|it had dereferenced
 • we had dereferenced
 • you had dereferenced
 • they had dereferenced

Past perfect continuous

 • I had been dereferencing
 • you had been dereferencing
 • he|she|it had been dereferencing
 • we had been dereferencing
 • you had been dereferencing
 • they had been dereferencing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika dereference w czasach przyszłych

Future

 • I will dereference
 • you will dereference
 • he|she|it will dereference
 • we will dereference
 • you will dereference
 • they will dereference

Future continuous

 • I will be dereferencing
 • you will be dereferencing
 • he|she|it will be dereferencing
 • we will be dereferencing
 • you will be dereferencing
 • they will be dereferencing

Future perfect

 • I will have dereferenced
 • you will have dereferenced
 • he|she|it will have dereferenced
 • we will have dereferenced
 • you will have dereferenced
 • they will have dereferenced

Future perfect continuous

 • I will have been dereferencing
 • you will have been dereferencing
 • he|she|it will have been dereferencing
 • we will have been dereferencing
 • you will have been dereferencing
 • they will have been dereferencing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to dereference

Present participle

 • dereferencing

Past participle

 • dereferenced

Perfect Participle

 • having dereferenced

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to dereference

Imperative

 • dereference
 • let's dereference
 • dereference

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cess claim demist deputize deration deregister desalt disentomb eschew glare pasteurise scandalise