Koniugacja czasownika steamroll w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika steamroll w języku angielskim.

Odmiana czasownika steamroll w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I steamroll
 • you steamroll
 • he|she|it steamrolls
 • we steamroll
 • you steamroll
 • they steamroll

Present Continuous

 • I am steamrolling
 • you are steamrolling
 • he|she|it is steamrolling
 • we are steamrolling
 • you are steamrolling
 • they are steamrolling

Present Perfect

 • I have steamrolled
 • you have steamrolled
 • he|she|it has steamrolled
 • we have steamrolled
 • you have steamrolled
 • they have steamrolled

Present Perfect Continuous

 • I have been steamrolling
 • you have been steamrolling
 • he|she|it has been steamrolling
 • we have been steamrolling
 • you have been steamrolling
 • they have been steamrolling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika steamroll w czasach przeszłych

Simple past

 • I steamrolled
 • you steamrolled
 • he|she|it steamrolled
 • we steamrolled
 • you steamrolled
 • they steamrolled

Past continuous

 • I was steamrolling
 • you were steamrolling
 • he|she|it was steamrolling
 • we were steamrolling
 • you were steamrolling
 • they were steamrolling

Past perfect

 • I had steamrolled
 • you had steamrolled
 • he|she|it had steamrolled
 • we had steamrolled
 • you had steamrolled
 • they had steamrolled

Past perfect continuous

 • I had been steamrolling
 • you had been steamrolling
 • he|she|it had been steamrolling
 • we had been steamrolling
 • you had been steamrolling
 • they had been steamrolling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika steamroll w czasach przyszłych

Future

 • I will steamroll
 • you will steamroll
 • he|she|it will steamroll
 • we will steamroll
 • you will steamroll
 • they will steamroll

Future continuous

 • I will be steamrolling
 • you will be steamrolling
 • he|she|it will be steamrolling
 • we will be steamrolling
 • you will be steamrolling
 • they will be steamrolling

Future perfect

 • I will have steamrolled
 • you will have steamrolled
 • he|she|it will have steamrolled
 • we will have steamrolled
 • you will have steamrolled
 • they will have steamrolled

Future perfect continuous

 • I will have been steamrolling
 • you will have been steamrolling
 • he|she|it will have been steamrolling
 • we will have been steamrolling
 • you will have been steamrolling
 • they will have been steamrolling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to steamroll

Present participle

 • steamrolling

Past participle

 • steamrolled

Perfect Participle

 • having steamrolled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to steamroll

Imperative

 • steamroll
 • let's steamroll
 • steamroll

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: burke disentomb retell roquet spraypaint staunch steam-heat steamroller stencil sunder twitch