Koniugacja czasownika whang w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika whang w języku angielskim.

Odmiana czasownika whang w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I whang
 • you whang
 • he|she|it whangs
 • we whang
 • you whang
 • they whang

Present Continuous

 • I am whanging
 • you are whanging
 • he|she|it is whanging
 • we are whanging
 • you are whanging
 • they are whanging

Present Perfect

 • I have whanged
 • you have whanged
 • he|she|it has whanged
 • we have whanged
 • you have whanged
 • they have whanged

Present Perfect Continuous

 • I have been whanging
 • you have been whanging
 • he|she|it has been whanging
 • we have been whanging
 • you have been whanging
 • they have been whanging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika whang w czasach przeszłych

Simple past

 • I whanged
 • you whanged
 • he|she|it whanged
 • we whanged
 • you whanged
 • they whanged

Past continuous

 • I was whanging
 • you were whanging
 • he|she|it was whanging
 • we were whanging
 • you were whanging
 • they were whanging

Past perfect

 • I had whanged
 • you had whanged
 • he|she|it had whanged
 • we had whanged
 • you had whanged
 • they had whanged

Past perfect continuous

 • I had been whanging
 • you had been whanging
 • he|she|it had been whanging
 • we had been whanging
 • you had been whanging
 • they had been whanging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika whang w czasach przyszłych

Future

 • I will whang
 • you will whang
 • he|she|it will whang
 • we will whang
 • you will whang
 • they will whang

Future continuous

 • I will be whanging
 • you will be whanging
 • he|she|it will be whanging
 • we will be whanging
 • you will be whanging
 • they will be whanging

Future perfect

 • I will have whanged
 • you will have whanged
 • he|she|it will have whanged
 • we will have whanged
 • you will have whanged
 • they will have whanged

Future perfect continuous

 • I will have been whanging
 • you will have been whanging
 • he|she|it will have been whanging
 • we will have been whanging
 • you will have been whanging
 • they will have been whanging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to whang

Present participle

 • whanging

Past participle

 • whanged

Perfect Participle

 • having whanged

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to whang

Imperative

 • whang
 • let's whang
 • whang

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: desolate giftwrap supererogate tambour wakeboard westernize wham whap whet