Koniugacja czasownika wakeboard w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika wakeboard w języku angielskim.

Odmiana czasownika wakeboard w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I wakeboard
 • you wakeboard
 • he|she|it wakeboards
 • we wakeboard
 • you wakeboard
 • they wakeboard

Present Continuous

 • I am wakeboarding
 • you are wakeboarding
 • he|she|it is wakeboarding
 • we are wakeboarding
 • you are wakeboarding
 • they are wakeboarding

Present Perfect

 • I have wakeboarded
 • you have wakeboarded
 • he|she|it has wakeboarded
 • we have wakeboarded
 • you have wakeboarded
 • they have wakeboarded

Present Perfect Continuous

 • I have been wakeboarding
 • you have been wakeboarding
 • he|she|it has been wakeboarding
 • we have been wakeboarding
 • you have been wakeboarding
 • they have been wakeboarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika wakeboard w czasach przeszłych

Simple past

 • I wakeboarded
 • you wakeboarded
 • he|she|it wakeboarded
 • we wakeboarded
 • you wakeboarded
 • they wakeboarded

Past continuous

 • I was wakeboarding
 • you were wakeboarding
 • he|she|it was wakeboarding
 • we were wakeboarding
 • you were wakeboarding
 • they were wakeboarding

Past perfect

 • I had wakeboarded
 • you had wakeboarded
 • he|she|it had wakeboarded
 • we had wakeboarded
 • you had wakeboarded
 • they had wakeboarded

Past perfect continuous

 • I had been wakeboarding
 • you had been wakeboarding
 • he|she|it had been wakeboarding
 • we had been wakeboarding
 • you had been wakeboarding
 • they had been wakeboarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika wakeboard w czasach przyszłych

Future

 • I will wakeboard
 • you will wakeboard
 • he|she|it will wakeboard
 • we will wakeboard
 • you will wakeboard
 • they will wakeboard

Future continuous

 • I will be wakeboarding
 • you will be wakeboarding
 • he|she|it will be wakeboarding
 • we will be wakeboarding
 • you will be wakeboarding
 • they will be wakeboarding

Future perfect

 • I will have wakeboarded
 • you will have wakeboarded
 • he|she|it will have wakeboarded
 • we will have wakeboarded
 • you will have wakeboarded
 • they will have wakeboarded

Future perfect continuous

 • I will have been wakeboarding
 • you will have been wakeboarding
 • he|she|it will have been wakeboarding
 • we will have been wakeboarding
 • you will have been wakeboarding
 • they will have been wakeboarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to wakeboard

Present participle

 • wakeboarding

Past participle

 • wakeboarded

Perfect Participle

 • having wakeboarded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to wakeboard

Imperative

 • wakeboard
 • let's wakeboard
 • wakeboard

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: denizen gall subdue swagger vernalize wail wake waken wan wriggle