Konjugácia slovesa whang v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso whang v angličtine.

Konjugácia slovesa whang v prítomnom čase

Present Tense

 • I whang
 • you whang
 • he|she|it whangs
 • we whang
 • you whang
 • they whang

Present Continuous

 • I am whanging
 • you are whanging
 • he|she|it is whanging
 • we are whanging
 • you are whanging
 • they are whanging

Present Perfect

 • I have whanged
 • you have whanged
 • he|she|it has whanged
 • we have whanged
 • you have whanged
 • they have whanged

Present Perfect Continuous

 • I have been whanging
 • you have been whanging
 • he|she|it has been whanging
 • we have been whanging
 • you have been whanging
 • they have been whanging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa whang v minulých časoch

Simple past

 • I whanged
 • you whanged
 • he|she|it whanged
 • we whanged
 • you whanged
 • they whanged

Past continuous

 • I was whanging
 • you were whanging
 • he|she|it was whanging
 • we were whanging
 • you were whanging
 • they were whanging

Past perfect

 • I had whanged
 • you had whanged
 • he|she|it had whanged
 • we had whanged
 • you had whanged
 • they had whanged

Past perfect continuous

 • I had been whanging
 • you had been whanging
 • he|she|it had been whanging
 • we had been whanging
 • you had been whanging
 • they had been whanging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa whang vo futurálnom čase

Future

 • I will whang
 • you will whang
 • he|she|it will whang
 • we will whang
 • you will whang
 • they will whang

Future continuous

 • I will be whanging
 • you will be whanging
 • he|she|it will be whanging
 • we will be whanging
 • you will be whanging
 • they will be whanging

Future perfect

 • I will have whanged
 • you will have whanged
 • he|she|it will have whanged
 • we will have whanged
 • you will have whanged
 • they will have whanged

Future perfect continuous

 • I will have been whanging
 • you will have been whanging
 • he|she|it will have been whanging
 • we will have been whanging
 • you will have been whanging
 • they will have been whanging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to whang

Present participle

 • whanging

Past participle

 • whanged

Perfect Participle

 • having whanged

Imperatív v angličtine pre sloveso to whang

Imperative

 • whang
 • let's whang
 • whang

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: desolate giftwrap supererogate tambour wakeboard westernize wham whap whet