Konjugácia slovesa supererogate v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso supererogate v angličtine.

Konjugácia slovesa supererogate v prítomnom čase

Present Tense

 • I supererogate
 • you supererogate
 • he|she|it supererogates
 • we supererogate
 • you supererogate
 • they supererogate

Present Continuous

 • I am supererogating
 • you are supererogating
 • he|she|it is supererogating
 • we are supererogating
 • you are supererogating
 • they are supererogating

Present Perfect

 • I have supererogated
 • you have supererogated
 • he|she|it has supererogated
 • we have supererogated
 • you have supererogated
 • they have supererogated

Present Perfect Continuous

 • I have been supererogating
 • you have been supererogating
 • he|she|it has been supererogating
 • we have been supererogating
 • you have been supererogating
 • they have been supererogating

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa supererogate v minulých časoch

Simple past

 • I supererogated
 • you supererogated
 • he|she|it supererogated
 • we supererogated
 • you supererogated
 • they supererogated

Past continuous

 • I was supererogating
 • you were supererogating
 • he|she|it was supererogating
 • we were supererogating
 • you were supererogating
 • they were supererogating

Past perfect

 • I had supererogated
 • you had supererogated
 • he|she|it had supererogated
 • we had supererogated
 • you had supererogated
 • they had supererogated

Past perfect continuous

 • I had been supererogating
 • you had been supererogating
 • he|she|it had been supererogating
 • we had been supererogating
 • you had been supererogating
 • they had been supererogating

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa supererogate vo futurálnom čase

Future

 • I will supererogate
 • you will supererogate
 • he|she|it will supererogate
 • we will supererogate
 • you will supererogate
 • they will supererogate

Future continuous

 • I will be supererogating
 • you will be supererogating
 • he|she|it will be supererogating
 • we will be supererogating
 • you will be supererogating
 • they will be supererogating

Future perfect

 • I will have supererogated
 • you will have supererogated
 • he|she|it will have supererogated
 • we will have supererogated
 • you will have supererogated
 • they will have supererogated

Future perfect continuous

 • I will have been supererogating
 • you will have been supererogating
 • he|she|it will have been supererogating
 • we will have been supererogating
 • you will have been supererogating
 • they will have been supererogating

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to supererogate

Present participle

 • supererogating

Past participle

 • supererogated

Perfect Participle

 • having supererogated

Imperatív v angličtine pre sloveso to supererogate

Imperative

 • supererogate
 • let's supererogate
 • supererogate

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: characterize dream sanitise secern subdue superabound supercool superfuse supersize tenderize uprise