Konjugácia slovesa desolate v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso desolate v angličtine.

Konjugácia slovesa desolate v prítomnom čase

Present Tense

 • I desolate
 • you desolate
 • he|she|it desolates
 • we desolate
 • you desolate
 • they desolate

Present Continuous

 • I am desolating
 • you are desolating
 • he|she|it is desolating
 • we are desolating
 • you are desolating
 • they are desolating

Present Perfect

 • I have desolated
 • you have desolated
 • he|she|it has desolated
 • we have desolated
 • you have desolated
 • they have desolated

Present Perfect Continuous

 • I have been desolating
 • you have been desolating
 • he|she|it has been desolating
 • we have been desolating
 • you have been desolating
 • they have been desolating

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa desolate v minulých časoch

Simple past

 • I desolated
 • you desolated
 • he|she|it desolated
 • we desolated
 • you desolated
 • they desolated

Past continuous

 • I was desolating
 • you were desolating
 • he|she|it was desolating
 • we were desolating
 • you were desolating
 • they were desolating

Past perfect

 • I had desolated
 • you had desolated
 • he|she|it had desolated
 • we had desolated
 • you had desolated
 • they had desolated

Past perfect continuous

 • I had been desolating
 • you had been desolating
 • he|she|it had been desolating
 • we had been desolating
 • you had been desolating
 • they had been desolating

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa desolate vo futurálnom čase

Future

 • I will desolate
 • you will desolate
 • he|she|it will desolate
 • we will desolate
 • you will desolate
 • they will desolate

Future continuous

 • I will be desolating
 • you will be desolating
 • he|she|it will be desolating
 • we will be desolating
 • you will be desolating
 • they will be desolating

Future perfect

 • I will have desolated
 • you will have desolated
 • he|she|it will have desolated
 • we will have desolated
 • you will have desolated
 • they will have desolated

Future perfect continuous

 • I will have been desolating
 • you will have been desolating
 • he|she|it will have been desolating
 • we will have been desolating
 • you will have been desolating
 • they will have been desolating

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to desolate

Present participle

 • desolating

Past participle

 • desolated

Perfect Participle

 • having desolated

Imperatív v angličtine pre sloveso to desolate

Imperative

 • desolate
 • let's desolate
 • desolate

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: characterize clew denizen desiccate deskill desorb destabilise disjoin euthanize gnaw peek sconce